Lokalrådet

Lidt nyt fra lokalrådet for at følge op på resultaterne fra det afholdte borgermødet i foråret.

På alle tre fremtidsværksteder – både dèt, som  skolen holdt for de store klasser; dét de unge holdt, samt det største i Huset, hvor 80 af Hovborgs borgere deltog – kom  der rigtig mange gode ideer til udviklingen i vores by. Lokalråd og andre grupper har haft travlt med at få planlagt, hvordan det videre forløb skal være. F.eks. hvilke arbejdsgrupper skal i gang? Hvad skal der søges penge til? Hvad kan realiseres næsten med det samme og hvad kræver at der udarbejdes projektplaner m.v. ?Der var en del forslag og idéer, som gik igen i næsten alle grupper: 

1.       Andelsboliger i Kroskoven

2.       Byggemodning af flere grunde

3.       Køkkenfaciliteter der kan bruges af både skolen og andre i landsbyen

4.       Madordninger i skolen.

5.       Mulighed for at børn og ældre kan lave noget sammen

6.       Nye skolebygninger evt. integreret med huset

7.       Åbent sløjdværksted hvor børn og ældre kan lave noget sammen også uden for skoletiden

8.       Mulighed for en anderledes skoledag med f. eks. lokaler til bevægelse mens man lærer

9.       Samvær på tværs af aldersgrupper

10.   Landsbypedel

11.   Knallertbane og knallertværksted

12.   Sundhed og motion, gerne på tværs af aldersgrupper.

13.   Tennisbane sat i stand

14.   Fiskesø

15.   Udbygning af stisystemer

16.   Fitness center

17.   Bedre branding af Hovborg

Lokalrådet har bestemt, at ovennævnte idéer tages der derfor først fat på.

Hvad er status i dag? 

Andelsboliger: Der har været en del møder med kommunen og med et byggefirma, som vil gå ind i projektet med bygge boligerne. En arkitekt har været inde i billedet, vi har fået positive tilkendegivelser fra kommunen, så nu er vi så vidt at der kan laves et tillæg til lokalplanen, når det er på plads kan projektet realiseres,Nu er opgaven så at få solgt nogle boliger og her er et af de områder, hvor vi nu er klar til at få en arbejdsgruppe i gang med ideer til, hvordan vi får markedsført og solgt andelsboligerne. 

Byggemodning: Også her har der været adskillige møder med kommunen og de er nu klar til at tage fat på udstykning af 3. lomme i Kroskoven. Her skal der også ideer på bordet til en markedsføring, så byggegrundene kan blive solgt. 

Køkkenfaciliteter: Vi har fået penge til etablering af et landsbykøkken – det første af sin art i landet, mener vi at have hørt … Vi har kontakt til et køkkenfirma og sammen med skolen er vi i fuld gang med at få realiseret planen. Køkkenet skulle gerne være færdigt til starten af skoleåret 2009. Så vil der også kunne etableres madordning på skolen under en eller anden form. Derudover vil der være aktiviteter, hvor børn og ældre laver noget sammen i køkkenet, samt etablering af små madskoler, hvor man underviser i, hvordan man laver sund mad, uden at det tager hele dagen. 

Nye Skolebygninger: Skolegruppen har arbejdet på højtryk for at få undersøgt mulighederne. Vi er nu så vidt, at vi kan få skrevet en projektplan for en fremtidig skole. Ønsket er, at vi får Danmarks bedste landsbyskole i samspil med Danmarks bedste landsby. Efterfølgende forestår der et stort arbejde med at skaffe penge til projektet, så det kommer I til at høre meget mere om. Vi skal i nær fremtid have nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle ideer til fremtidens skole (indretning – skolens hverdag m.v.) 

Landsbypedel: Her er vi blevet overhalet indenom, eller også er det bare idéen her fra Hovborg, der har inspireret til, at der på foranledning af Landdistrikternes Fællesråd i Vejen er søsat et pilotprojekt med landsbypedeller. Denne person, der både kan lave diverse vedligehold af grønne områder, også skal køre bus, kunne reducere udgiften til busdrift væsentlig i landdistrikterne og bidrage til fleksible løsninger. Det har I sikkert læst i dagspressen de senere dage. Det glæder vi os til at blive en del af. 

Knallertbane og værksted: Her vil vi gerne have en arbejdsgruppe i gang, naturligvis gerne med deltagelse af de unge. 

Sundhed og motion: ”Det gode sunde liv på landet” er iværksat i skole og børnehave. Der har været møder med bestyrelser, lærere og pædagoger og nu er Ida, som er sundhedsplejerske, begyndt at lave interview med børnene. Alle har været meget positive og nu skal projektet køre det næste år.

Tennisbanen er blevet sat i stand og har da også været brugt en del hen over sommeren. Fiskesø:  Fiskeriet er solgt til en ny ejer fra Nordjylland. Planen er at etablere fiskesø, børnefiskesø, fiskebutik og mange andre spændende tiltag omkring fiskeriet. Det kommer vi til at høre meget mere om de kommende måneder. 

Udbygning af stisystemer: Lokalrådet har nogle penge til at få lavet en bro neden for hyttebyen, så vi vil gerne have en arbejdsgruppe nedsat, der kan arbejde med udbygning af stisystemerne på baggrund af det forarbejde, der blev udført for et par år siden. 

Fitness center: Nikolaj har stillet lokaler til rådighed til midlertidigt fitnesscenter, som allerede er kommet i gang. Vi håber så, at vi lidt senere kan få udbygget, så lokalerne kan blive placeret i forbindelse med hallen. 

Branding af Hovborg: Vi har fået ny hjemmeside,  www.Hovborg.net, som en gruppe arbejder med at få opdateret. Vi skal derudover have lavet en plan for, hvordan vi kan få Hovborg profileret på anden vis også. Gruppen bag hjemmesiden har mange idéer til, hvorledes siden kan blive udbygget. Der er plads til flere personer, der også kunne udgøre en tænketank for, hvorledes landsbyen ellers kunne blive profileret. Der bliver præsentation og gennemgang af hjemmesiden i januar måned. 

Så en del er nået og en del planer er sat i værk. Det har måske taget lidt længere tid for os, end vi kunne have ønsket, det må I undskylde. Vi ville gerne have haft gang i nogle arbejdsgrupper inden sommerferien., men vi har jo også alle et arbejde vi skal passe ”ved siden af”, samtidig med, at dialog med kommunen har taget tid.

Men nu er det tid at få nogle grupper nedsat, der vil være med til at videreudvikle Hovborg.Vi vil også meget gerne have en arbejdsgruppe der vil arbejde med noget praktisk. Husets venneforening vil gerne have lavet en bar, de har tegningerne til den, er der nogen der vil være med til at lave den? 

Der var en del af jer der deltog i fremtidsværkstederne, som godt ville være i en arbejdsgruppe for en periode. Hvis I stadig har mod på det og hvis andre, evt. nogle af jer, der er flyttet hertil vil være med, må I meget gerne give en melding til Connie på mail: cms@landdistrikterne.dk tlf. 23 62 40 35 eller Kirsten på mail: hovborg@privat.dk tlf. 51 33 31 29. Vi vil så holde et møde som start på projekt arbejdsgrupper og få fastlagt hvem der vil sidde i grupperne og sammen få lavet strategi for arbejdet i de forskellige grupper.  

Vi håber mange har mod på at trække i arbejdstøjet, og glæder os til at komme i gang. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *