Sagnet om Kongens Vase

Valdemar 2. Sejr med Dannebrog, der ifoelge legenden faldt ned fra himlen i Estland. redigeretMellem Hovborg og Holsted ligger Kongens Vase på sydsiden af den store Klelund plantage. Den gamle studevej gik her ad den rute landevejen i dag følger. Sagnet vil vide, at Kong Valdemar kom denne vej, da han i Skanderborg havde fået besked om, at hans dronning, Dagmar, lå alvorlig syg i Ribe i 1212. Kong Valdemar Sejr startede sit vilde ridt mod Ribe med 100 mænd for at nå frem til den døende Dronning på Riberhus. Da kongen nåede frem var han alene – mændende kunne ikke følge med.

 – På billedet ser man Valdemar 2. Sejr med Dannebrog, der ifølge legenden faldt ned fra himlen i Estland.

Lidt vest for Kongens Vase har et område i engen fået navnet Svenskerhullet eller Rytterhullet. I første halvdel af 1600-tallet blev Jylland besat af fremmede tropper i flere omgange. Det medførte plyndringer og megen vold, og i mange egne af Jylland blev der i århundrederne derefter, fortalt om hvordan især svenskerne havde opført sig. Sagnet vil vide, at her ved Kongens vase havde en bondedreng lokket nogle svenske ryttere ud i engen. Rytterne var tunge – dels vejede hest og soldat godt til, men desuden havde de tungt soldaterudstyr. Bondedrengen vejede ikke nær så meget og var kendt med mosen, så han sprang fra tue til tue og lokkede de svenske ryttere længere og længere ud i den bløde eng og det endte faktisk med, at de kom så langt ud at rytterne sank i og druknede. (Kilde. Lokalarkivet for Holsted kommune 1972 – 1997)

One thought on “Sagnet om Kongens Vase

  1. Torben Thorsen

    Lidt supplement til historierne.
    Jeg er født i Hovborg ,og min fader havde en lidt anden udlægning af sagnet om “Kongens vase”, desværre husker jeg den ikke (det var ikke kongen)???? Ordet “vase” kan muligvis henføres til “vadested”??? Den gamle vej fra Foldingbro, til vistnok Ringkøbing. Gik noget østligere hvor der nu er en gård med jersy-køer og vandløbet deler sig i to bække. Samme vej findes endnu ved Holsted og heder “Drivervejen”.
    Der gik en anden vej lidt østligere, ligeledes fra Foldingbro over Klelund bye, Hovborg, Hejnsvig (den gamle by), Grindsted og videre nordpå. I tidsrummet imellem 1802 og 1864 (min udlægning) opførte kromanden i Hovborg “Stalden” i det nuværende Klelund plantage (tæt ved runddysen) Vi mener at den havde til formål at studedriverene der kunne anbringe studene så de kunne hvile ud, imens driverne gik tilbage til kroen. Stalden er der endnu, men er ikke offentlig tilgængelig. Vejene blev nedlagt og omlagt i 18hundred tallet. Da man i nyere tid lavede den nye bro, fortælles det. At da stødte man ind i resterne af en gammel bro, den havde et skæv forløb over bækken. Et sagn fortæller om en bro i området og den blev kaldt “A skjæv bro” Samme bro?
    Torben Thorsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *