Ko-klapper-lauget

Ko-Klapper-Lauget:
Lauget blev stiftet i 2006 og er for alle, der er interesseret i sundt kvæg, godt og velsmagende kød og i at sikre bevarelsen af de frodige enge langs Holme Å. Det eneste det kræver, er at investere i et medlemskab af Ko-Klapper-lauget.  Engene er en del at det kulturlandskab, der indeholder gammel landbrugshistorie. Når engene afgræsses forøges naturværdien, da engene derved bibeholdes til stor nytte for bl.a. planter, insekter og fugle.

Kohygge på engen

Kreaturerne:
Engene afgræsses med kreaturer af racen skotsk højlandskvæg, som trives fint på marginale jorder, hvor de holder krat og buske nede. Kreaturerne ejes af en lokal landmand, som sørger for det daglige tilsyn og for dyrenes velbefindende.

Skotsk højlandskvæg

Medlemskab:
Et medlemskab koster 300 kr. og gælder i 3 år. Som medlem kan du komme og tilse kvæget og nyde den prægtige natur med farverige blomster og masser af fugle og insekter. Du får købsret til godt og velsmagende kød fra sunde dyr, der har gået ude det meste af året. Som medlem er du med til at sikre en vigtig naturtype, som er ved at forsvinde.

Arrangementer:
Der udsendes 2-3 nyhedsbreve om året med information om arrangementer, kreaturerne og engens udvikling. Generalforsamling afholdes i juni med en rundtur på engen og fællesspisning. Ko-Klapper-Lauget:
Lauget blev stiftet i 2006 og er for alle, der er interesseret i sundt kvæg, godt og velsmagende kød og i at sikre bevarelsen af de frodige enge langs Holme Å. Det eneste det kræver, er at investere i et medlemskab af Ko-Klapper-lauget.  Engene er en del at det kulturlandskab, der indeholder gammel landbrugshistorie. Når engene afgræsses forøges naturværdien, da engene derved bibeholdes til stor nytte for bl.a. planter, insekter og fugle.

 

Kreaturerne:

Engene afgræsses med kreaturer af racen skotsk højlandskvæg, som trives fint på marginale jorder, hvor de holder krat og buske nede. Kreaturerne ejes af en lokal landmand, som sørger for det daglige tilsyn og for dyrenes velbefindende.

Medlemskab:
Et medlemskab koster 300 kr. og gælder i 3 år. Som medlem kan du komme og tilse kvæget og nyde den prægtige natur med farverige blomster og masser af fugle og insekter. Du får købsret til godt og velsmagende kød fra sunde dyr, der har gået ude det meste af året. Som medlem er du med til at sikre en vigtig naturtype, som er ved at forsvinde.

Arrangementer:
Der udsendes 2-3 nyhedsbreve om året med information om arrangementer, kreaturerne og engens udvikling. Generalforsamling afholdes i juni med en rundtur på engen og fællesspisning.

Frodige enge, vibens legende sangflugt, en slyngende å, sundt kvæg og Riversteaks der smager så bierne summer 

Se, det summer af sol over engen…
Når engblomsterne får i flor summer det af liv. Mange insekter er knyttet særlige planter på engen. En planteart kan i gennemsnit opretholde livet for 10-15 insektarter. Sommerfugle som Aurora og engblåfugl lever kun på lysåbne moser og enge. Insekterne er også føde for engen frøer og tudser.
Lærkens sang eller vibens legende sangflugt kører til engen. En mærkelige vibrerende lyd kan fylde øret. Det er dobbelt bekkasinen som kaster sig ned i et dyb og laver den vibrerende lyd med sine halefjer.
Pleje skal der til
Uden græsning af dyr eller høslæt vil engene gro til i høje stauder, tuer af græs og pilekrat, som vil udkonkurrere de engens andre planter. derfor er det vigtigt at pleje engene så i fremtiden også har frodige enge der summer af sol.
Skotsk Højlandskvæg
Skotske Højlændere er den bedst egnede race til naturpleje. De er meget robuste og har en god sundhed samt et godt og roligt temperament. Den tykke pels isolerer mod regn og frost og højlænderne sagtens gå ude selv i hård frost, sne og slud. Det er ikke kun tyrene, der har lange horn, det har køerne også. Men de bruger næsten udelukkende hornene til at klø sig med!

Sådan kommer du med i Ko-Klapper-Lauget, kontakt:

Vedr. folkeaktier: Lisbeth, mobil: 29 29 17 85

Vedr. dyrene: Carl, tlf.: 76 39 61 64
Folkeaktie koster 300 kr for en tre-årig periode startende fra år 2009. Dvs. medlemskab i for år 2010 og 2011 koster 200 kr.
Eksklusiv folkeaktie koster 500 kr heri er en gratis overnatning i hyttebyen ved Hovborg tæt på højlandskvæget.

Få mere at vide her:

Bestyrelse:

Carl Boisen, Steen Pedersen,  Else Bremer, Connie M. Skovbjerg, Mette B. Johnsen, Helge Lund, Lisbeth Møller Kjær

3 thoughts on “Ko-klapper-lauget

 1. Mogens Jensen

  Jeg prøver at finde et sted at skrive til foreningen, så nu prøver jeg her. Jeg mangler informationer fra foreningen, det sidste nyhedsbrev er 2 år gammelt. Skal der ikke være engfest i år.

  Hilsen Mogens Jensen.

 2. Lars Holm

  Hej
  Jeg leder efter info om vedtægter, grundlag, dagligdrift ovs.
  Da vi overvejer at opstarte et i vores by 🙂
  Jeg il være meget taknemlig over hvad i evt kan sende til mig,-

 3. Henning Sørensen

  Vores landsby (Katrrup v. Hovedgård) overvejer at få lavet en fælles “klappe-ko”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *