Ko-klapperlauget

Ko-klapperlauget:
Lauget blev stiftet i 2006 og er for alle, der er interesseret i at sikre bevarelsen af de frodige enge langs Holme Å. Det eneste det kræver, er at investere i et medlemskab af Ko-Klapper-lauget.  Engene er en del at det kulturlandskab, der indeholder gammel landbrugshistorie. Når engene afgræsses forøges naturværdien, da engene derved bibeholdes til stor nytte for bl.a. planter, insekter og fugle.

Kreaturerne:
Engene blev i en årrække afgræsses med kreaturer af racen skotsk højlandskvæg, som trives fint på marginale jorder, hvor de holder krat og buske nede. Her blev solgt kød én gang årligt.

Men i 2018 blev disse udskiftet med sortbroget Holsteiner-kreaturer.

 

Formålet med Ko-klapper-lauget ved Holme Å er altså kort fortalt, at drive naturpleje, og som medlem kan du /I tilse kvæget, nyde den prægtige natur samt være med til at bevare en vigtig naturpleje, som er ved at forsvinde. Samtidig deltager du / I i foreningens medlems aktiviteter.

Kreaturerne ejes af en lokal landmand, som sørger for det daglige tilsyn og for dyrenes velbefindende.

 

Frodige enge, vibens legende sangflugt, en slyngende å, sundt kvæg og Riversteaks, der smager så bierne summer
Når engblomsterne står i flor, summer det af liv. Mange insekter er knyttet til særlige planter på engen. En planteart kan i gennemsnit opretholde livet for 10-15 insektarter. Sommerfugle som Aurora og engblåfugl lever kun på lysåbne moser og enge. Insekterne er også føde for engens frøer og tudser. Lærkens sang eller vibens legende sangflugt hører til engen. En mærkelige vibrerende lyd kan fylde øret. Det er dobbelt bekkasinen, som kaster sig ned i et dyk og laver den vibrerende lyd med sine halefjer.

Uden græsning af dyr eller høslæt vil engene gro til i høje stauder, tuer af græs og pilekrat, som vil udkonkurrere engens andre planter. Derfor er det vigtigt, at pleje engene, så vi også i fremtiden har frodige enge, der summer af sol.

Arrangementer:
Der udsendes løbende nyhedsbreve med information om arrangementer, kreaturerne og engens udvikling. Generalforsamling afholdes i september med en rundtur på engen eller en anden relevant aktivitet, fællesspisning og social samvær.

Af arrangementer kan nævnes: gårdbesøg hos bonde med historiske dyreracer, besøg hos afgræsningsforening i nabo-landsbyen, sommer-krolf hos ét af medlemmerne, “ud-i-det-fri” udflugter til spændende steder, gårdbesøg hos ko-klapperlaugets kvægbonde, besøg på Østerbygård m.m.

Medlemmernes ønsker til aktiviteter forsøges gennemført; eksempelvis har Ko-klapperlauget deres egen rejseklub, der har været på besøg i Skotland to gange for bl.a. at se Skotsk Højlandskvæg, har gennemført en  “tur-for-fattigrøve” i USA, to landbrugs- og naturrejser til Brasilien samt foreløbig én weekend-tur til blomsterparade i Holland.

Køb af medlemsbeviser:
Pris: 300 kr. for en 3-årig periode (200 kr. for 2 år og 100 kr. for 1 år).

Beløbet overføres til kto. 6233 0000 264989 med angivelse af navn og mobilnummer. Efterfølgende kontakter vi jer for yderligere oplysninger. Kontakt ved køb af medlemsbeviser: Gurli Kristensen, mobil: 2044 8965.

Kontakt til bestyrelsen: koklapper@hovborg.net

Med venlig hilsen

Ko-klapper-laugets bestyrelse:

Dagny Boisen, Henning Hansen, Gurli Kristensen, Wiebren Benedictus (ejer af kreaturerne og jordejer), Poul Henrik Bruun (jordejer), Carl Boisen (jordejer), Margrethe Heick (supp.) og Connie M. Skovbjerg (formand)

Vedtægter fra 2017

Kvierne slippes på græs på Koklapper Engen (22/5 2021)

Medlemsaktiviteter igennem årene:

Engfest i Ko-klapperlauget 2021

Gårdbesøg september 2021 hos Østerbygård.

 

Engfest Ko-klapperlauget 2021

Gårdbesøg på Østerbygård – malkning.

Engfest i Ko-klapperlauget 2021

Medlemmerne lytter opmærksom på Morten´s introduktion til besøg på Østerbygård med 1000 køer og 13 ansatte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køerne slippes på græs (2021) i forårsregn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko-klapperlauget ved Holmeå

Hyrde og ejer Wiebren viser dyrene frem (2019)

 

 

På vej til Krolf-udflugt med Ko-klapperlauget i 2016

 

Udflugt med Ko-klapperlauget til Baldersbæk Slot, 2016

Ko-klapperlaugets tur til Skotland 2011

Referat fra turen den 20. – 25. oktober 2011

Ko-klapperlaugets tur til Brasilien i 2018

På generalforsamlingerne tilstræbes god mad, hyggelig samvær og et festligt relevant indslag.

Ko-klapperlauget har ved generalforsamlingen besøg af “Banko-Carla”

Her vises Ko-klapperlaugets kogebog frem af to glade medlemmer.

Her ses deltagerne fra weekendturen til Vollenhove i Holland 2019

Ko-klapper-laugets rejseklub i Pantanal, Brasilien 2019

Lyttende og koncentrerede medlemmer til generalforsamling 2019, der hører historier fra Burkina Faso-hytten.

 

 

 

 

Engen har sit eget navn: Koklapper engen.

Plante fundet i foråret 2021 på engen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…” så er jeg klar – muh – og jeg glæder mig ..”

Lokal snak da køerne blev sat på græs i maj 2021.

Køerne er på vej – maj 2021.

3 thoughts on “Ko-klapperlauget

 1. Lars Holm

  Hej
  Jeg leder efter info om vedtægter, grundlag, dagligdrift ovs.
  Da vi overvejer at opstarte et i vores by 🙂
  Jeg il være meget taknemlig over hvad i evt kan sende til mig,-

 2. Henning Sørensen

  Vores landsby (Katrrup v. Hovedgård) overvejer at få lavet en fælles “klappe-ko”

 3. Mosekonen og andre mosevæsner

  Har du oplevet fornemmelsen?

  Kender du det?

  Det er så stille og fredfyldt at vandre fornøjeligt rundt i mosen og lytte til naturens gode lyde. Buskenes svage knirkende lyde og den hviskende, raslende lyd fra sivene, der sagte bevæges i vinden, minder os trygt om blodets sivende lyd i moders liv før undfangelsen. Oplevelsen og velværet giver lise til krop og sjæl. På sådan en stille for sind og legeme velgørende vandrig stopper du pludselig op. Du fornemmer noget i nærheden og lytter mere intenst, men der er tilsyneladende ikke noget usædvanligt at få øje på. Mosens væsner anes et sted i derude. Måske kan du endda være så heldig, eller måske snarere uheldig, at støde på nogle af dem. Bæsterne er svære at få øje på, men du fornemmer, når de er i der. I det mindste har du sikker ofte set antydninger af mosekonens aktive liv, når der ligger en let tåge hen over moselandskabet, der bevidner om, at hun er i gang med brygningen.

  Gamle slotte, herregårde og den slags steder har deres interessante spøgelser. På samme måde har mosen sine lumske væsner, som er mindst lige så spændende, og naturformidlerne bruger dem af og til for at fastholde opmærksomheden. I bogen ”Mennesker og mosevæsner” ISBN 978-87-7237-215-0, som udkom her for nylig, fortælles myter om disse skabninger. Mystiske væsner har til alle tider fascineret menneskeheden og gjort os nysgerrige, men også utrygge og ængstelige. Mosens væsner er bestemt ikke nogen undtagelse. I bogen fortælles om: mosekonen, lygtemænd, sumpmanden, mosehekse, mosetrolde, søuhyrer/monster ål, kummermanden, moserøvere, mosens troldmænd og -kvinder, elverkongen, hans elverpiger og deres ammer de ofte benævnte ‘slattenpatter’ og meget mere. Der fortælles om væsnernes mange farlige intriger med mennesker, men også om bemærkelsesværdige alliancer, når de to parter har fælles interesser.

  Du kan få lidt mere information om handlingen for eksempel på hjemmesiden: https://www.pricerunner.dk/pl/802-3200016346/Boeger/Mennesker-og-mosevaesner-Sammenlign-Priser – Indtast bogens titel i søgefeltet og klik på bogen, så kommer du ind i informationen. – Du kan naturligvis også låne bogen via opdateret biblioteket.

  Alt godt fremover!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.