Ko-klapper-lauget

Ko-Klapper-Lauget:
Lauget blev stiftet i 2006 og er for alle, der er interesseret i sundt kvæg, godt og velsmagende kød og i at sikre bevarelsen af de frodige enge langs Holme Å. Det eneste det kræver, er at investere i et medlemskab af Ko-Klapper-lauget.  Engene er en del at det kulturlandskab, der indeholder gammel landbrugshistorie. Når engene afgræsses forøges naturværdien, da engene derved bibeholdes til stor nytte for bl.a. planter, insekter og fugle.

Kreaturerne:
Engene blev i en årrække afgræsses med kreaturer af racen skotsk højlandskvæg, som trives fint på marginale jorder, hvor de holder krat og buske nede. Her blev solgt kød én gang årligt.

Men i 2018 blev disse udskiftet med sortbroget Holsteiner-kreaturer.

Formålet med Ko-klapper-lauget ved Holme Å er altså kort fortalt, at drive naturpleje, og som medlem kan du /I tilse kvæget, nyde den prægtige natur samt være med til at bevare en vigtig naturpleje, som er ved at forsvinde. Samtidig deltager du / I i foreningens medlems aktiviteter.

Kreaturerne ejes af en lokal landmand, som sørger for det daglige tilsyn og for dyrenes velbefindende.

Frodige enge, vibens legende sangflugt, en slyngende å, sundt kvæg og Riversteaks, der smager så bierne summer
Når engblomsterne får i flor summer det af liv. Mange insekter er knyttet særlige planter på engen. En planteart kan i gennemsnit opretholde livet for 10-15 insektarter. Sommerfugle som Aurora og engblåfugl lever kun på lysåbne moser og enge. Insekterne er også føde for engen frøer og tudser. Lærkens sang eller vibens legende sangflugt kører til engen. En mærkelige vibrerende lyd kan fylde øret. Det er dobbelt bekkasinen som kaster sig ned i et dyb og laver den vibrerende lyd med sine halefjer.

Uden græsning af dyr eller høslæt vil engene gro til i høje stauder, tuer af græs og pilekrat, som vil udkonkurrere de engens andre planter. derfor er det vigtigt at pleje engene så i fremtiden også har frodige enge der summer af sol.

Arrangementer:
Der udsendes løbende nyhedsbreve med information om arrangementer, kreaturerne og engens udvikling. Generalforsamling afholdes i september med en rundtur på engen og fællesspisning samt relevant indslag.

Af arrangementer kan nævnes: gårdbesøg hos bonde med historiske dyre-racer, besøg hos afgræsningsforening i nabo-landsbyen, sommer-krolf hos ét af medlemmerne, “ud-i-det-fri” udflugter til spændende steder m.m.

Medlemmernes ønsker til aktiviteter forsøges gennemført; eksempelvis har Ko-klapperlauget deres egen rejseklub, der har været på besøg i Skotland to gange for bl.a. at se Skotsk Højlandskvæg, har gennemført en  “tur-for-fattigrøve” i USA, to landbrugs- og naturrejser til Brasilien samt foreløbig én weekend-tur til blomsterparade i Holland.

Køb af medlemsbeviser:
Pris: 300 kr. for en 3-årig periode (200 kr. for 2 år og 100 kr. for 1 år).

Beløbet overføres til kto. 6233 0000 264989 med angivelse af navn og mobilnummer. Efterfølgende kontakter vi jer for yderligere oplysninger. Kontakt ved køb af medlemsbeviser: Gurli Kristensen, mobil: 2044 8965.

Kontakt til bestyrelsen: koklapper@hovborg.net

Med venlig hilsen

Ko-klapper-laugets bestyrelse:

Dagny Boisen, Henning Hansen, Gurli Kristensen, Wiebren Benedictus (ejer af kreaturerne og jordejer), Poul Henrik Bruun (jordejer), Carl Boisen (jordejer), Margrethe Heick (supp.) og Connie M. Skovbjerg (formand)

På vej til Krolf-udflugt med Ko-klapperlauget i 2016

Udflugt med Ko-klapperlauget til Baldersbæk Slot, 2016

 

Ko-klapperlaugets tur til Skotland 2011

Ko-klapperlaugets tur til Brasilien i 2018

På generalforsamlingerne tilstræbes god mad, hyggelig samvær og et festligt relevant indslag.

Ko-klapperlauget har ved generalforsamlingen besøg af “Banko-Carla”

Her vises Ko-klapperlaugets kogebog frem af to glade medlemmer.

Her ses deltagerne fra weekendturen til Vollenhove i Holland 2019

Ko-klapper-laugets rejseklub i Pantanal, Brasilien 2019

Lyttende og koncentrerede medlemmer til generalforsamling 2019, der hører historier fra Burkina Faso-hytten.

Hyrden, Wiebren, viser dyrene frem på engen.

 

 

 

 

3 thoughts on “Ko-klapper-lauget

 1. Mogens Jensen

  Jeg prøver at finde et sted at skrive til foreningen, så nu prøver jeg her. Jeg mangler informationer fra foreningen, det sidste nyhedsbrev er 2 år gammelt. Skal der ikke være engfest i år.

  Hilsen Mogens Jensen.

 2. Lars Holm

  Hej
  Jeg leder efter info om vedtægter, grundlag, dagligdrift ovs.
  Da vi overvejer at opstarte et i vores by 🙂
  Jeg il være meget taknemlig over hvad i evt kan sende til mig,-

 3. Henning Sørensen

  Vores landsby (Katrrup v. Hovedgård) overvejer at få lavet en fælles “klappe-ko”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *