Fotoalbum – Hovborg og omegn.


Klelund Villa før 2006

Klelund Villa som opført i 1920

Klelund Savværk

Bygning i Klelund

Klelund Plantage. Fasanhuset hvor jægerne fik deres frokost under jagterne.

Klelund Savværk Indefra

Køregården i Klelund

Køregården i Klelund

Mindesten Klelund

Mindesten Klelund

Mindesten i Klelund se mere:Mindesten

Holmeåvej 11 - "Den Gamle smedje" ca. 1910

Holmeåvej 11 "Smedjen" ca 1920

Holmeåvej 11

Holmeåvej 11

Holmeåvej 7

Holmeåvej 13 - Huset er bygget i ca. 1895 af Peder Nielsen som aftægtshus til Østerbygård. Billedet er fra ca. 1920
(Nu Brugsens parkeringsplads)

Holmeåvej 33

Hovborg Kirke 1895

Hovborg Kirke ca. 1900

Hovborg Kirke 2009

Kirkestien

Kirkestien

Altertavle 1895

Ny Altertavle 1984

Hovborg Kirke 1895

Hovborgs første præst: Pastor Folkvard Godofred Fenger 1896 - 1907

Karpemesteren på Baldersbæk.
Københavner Carls hytte i Baldersbæk. Københavner Carl Carl Jensens hytte i Baldersbæk
Carl Jensens hytte i Baldersbæk

Hovborg Mejeri (Foto: Marie Donslund Jensen)

Hovborg Mejeri (Foto: Marie Donslund Jensen)

Hovborg Mejeri (Foto: Marie Donslund Jensen) Mejeridriften ophørte i 1982

Hovborg Mejeri (Foto Marie Donslund Jensen)

En epoke er slut. Sidste mælkeleverance til Hovborg Mejeri i mælkejunger

Og en ny begynder. Første kørsel med den nye tankvogn 1976. (Stående formanden for mejeriet Henning Hansen.

Oversvømmelse i Hovborg

Oversvømmelse i Hovborg

Oversvømmelse i Hovborg

Oversvømmelse i Hovborg

Oversvømmelse i Hovborg

Oversvømmelse i Hovborg

Oversvømmelse i Hovborg

One thought on “Fotoalbum – Hovborg og omegn.

  1. per Ramsgaard

    Hej, træbygningen i Klelund er det hus vi kaldte Fasanhuset, det var her jægerne holdt frokost, lå mellem Planteskolehuset og Klelund villa.
    Niels Kristian Larsens hus: må være det der blev kaldt Posthuset, (fordi den røde postkasse sad på huset) Lå nord for marken ved indkørslen til Klelund villa.
    Klelund savværk lå mellem Planteskolehuset og Fasanhuset. fundamentet hvor lokomobilen stod ligger der endnu

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *