Baldersbæk Plantage

Historien

Omkring år 1900 anlagde velhavende mennesker en række plantager på den jyske hede. De ville sammen med Hedeselskabet gøre en indsats for fædrelandet, skabe nye arbejdspladser, ændre kulturlandskabet og give sig selv en række herlighedsværdier.

Baldersbæk slot

Treherredsstenen

Baldersbæk er et eksempel herpå. Den blev anlagt af Holger Petersen, som var idémand og initiativtager til københavner-plantagerne i 1890’erne. Han lod opføre ”Slottet” og anlagde en lystskov i 1910. Slottet blev opført med Bernhard- og Valdemar Ingemann som arkitekter og ligger i et meget smukt naturområde. Hele anlægget blev formet af landets førende havearkitekt, Erstad-Jørgensen, med opstemmede damme, stier, hytter, statuer og springvand. Hele anlægget var præget af nyromantikken.

Holger Petersen fik billedhuggeren Anders Bundgård til at udføre en række skulpturer til Baldersbæk. Således fik Bundgård til opgave i 1913 at opstille ”Treherredsstenen” på en ø midt i Holmeå. Desuden lod Holger Petersen Bundgård udføre flere springvand til parken.

En anden unik ting, man møder i plantagen, er en række sandstens-skulpturer, der stammer fra Børsen i København. Da Holger Petersen finansierede restaureringen af Børsen, fik han disse originale sandsten med til Baldersbæk.
Læs også denne spændende artikel fra JV: Blandt straffefanger og kongelige eller Historien om Københavner Carl: Københavner Carl


Karpedammene

Holme Å

Der er spændende ting i skovbunden.

Sandstenene der har stået på Børsen i Kbh.

Rislende vand v/dammene

Madpakkehytte

Udsigt over engene

"Den lumske dreng"
Springvand m/overraskelser - Pas på!

 

 

 

 

 

 

One thought on “Baldersbæk Plantage

  1. Bent gammelgaard Larsen

    Skændt at se slottet igen .jeg har ikke været der siden 1965 hvor jeg boede i Tofterup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *