Generalforsamling i Hovborg Fitness.

logo fitness kopiDer indkaldes til generalforsamling i Hovborg Fitness tirsdag den 24. februar 2015 kl. 18.30 i Huset med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Budget for det kommende år 5. Indkomne forslag 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Lasse Hansen, Børge Nielsen og Edwin van Kouwen er på valg. Lasse Hansen modtager ikke genvalg. 7. Valg af 2 suppleanter. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Evt. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op til generalforsamlingen og give udtryk for ønsker til kommende år. Efter Fitness generalforsamlingen starter generalforsamlingen for HUIF kl. 19.30.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *