Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hovborg Vandværk

Afholdes fredag d. 27. februar 2015 kl.19.30, på Hovborg Kro. Med følgende dagsorden. Punkt 1: Valg af ordstyrer. Punkt 2: Bestyrelsens beretning. Punkt 3: Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Punkt 4: Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse. Punkt 5: Behandling af indkomne forslag. Punkt 6: Valg af bestyrelse og suppleanter. Efter tur afgår Børge O. Nielsen & Rolf-Erik Madsen Punkt 7: Valg af revisor og suppleant. Efter tur afgår Lars Lund Pedersen Punkt 8: Eventuelt. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Kun skriftlige forslag behandles

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *