HUIF Generalforsamling

Hovborg UIF har den glæde at invitere alle medlemmer til ordinær generalforsamling, torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.00 i Aktivitetshuset,  Hovborg 

Dagsorden iflg. vedtægter

Man er gyldigt medlem i HUIF, når man deltager i en af HUIF`s mange idrætsgrene og betaler kontingent. Gyldigt medlem i HUIF er man også, når man deltager i præmiespillet. Så ønsker man at være medlem og støtte HUIF`s arbejde og samtidig få indflydelse på HUIF`s arbejde, kan man stadig nå at blive medlem ved at ringe til Frida Hansen telefon 75396333 og bede om  et nr. til præmie-spillet.  Som medlem har man stemmeret på HUIF`s generalfor-samling.

Alle er naturligvis velkomne til at deltage i generalforsamling og give deres mening til kende.

Efter generalforsamlingen er HUIF vært ved et stykke brød.

Generalforsamlingens dagsorden:

 
•1) Valg af dirigent og referent
 
•2) Aflæggelse af beretninger
 
•3) Fremlæggelse af årsregnskab
 
•4) Indkomne forslag

    A)  Etablering af fitnessudvalg, der skal stå for etablering og drift af fitnesslokale /center under HUIF (se forslaget her i bladet). NB!  Forslag afleveres skriftligt til formanden senest 19. febr. 09    

•5) Orientering om den kommende periodes nye udvalgssammensætning
 
•6) Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
    På valg er:
    Poul Hansen
    Frederik Ringlebjerg

•7) Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget

•8) Valg af revisor
    På valg er: Lars Lund Pedersen
    Valg af revisorsuppleant
 
•9) Evt.

Vel mødt
H.U.I.F.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *