Hovborg UIF og Hovborg Fitness afholder

HUIF logoORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 24. februar 2015 i Aktivitetshuset, Hovborg. Hovborg Fitness kl. 18.30 Hovborg UIF kl. 19.30 Dagsorden iflg. vedtægter Man er gyldigt medlem i HUIF, når man deltager i en af  HUIF`s mange idrætsgrene og betaler kontingent. Gyldigt medlem i HUIF er man også, når man deltager i præmiespillet. Alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret på HUIF`s generalforsamling. Alle er naturligvis meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen og give deres mening til kende. Efter generalforsamlingen er HUIF vært ved et stykke brød. 
Dagsorden for HUIF’s generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse af beretninger
 3. Fremlæggelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
  NB!  Forslag afleveres skriftligt og med underskrift til formanden senest 17. febr. 2015
 1. Orientering om den kommende periodes nye udvalgssammensætning
 2. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
  På valg er:
  Kurt Vad Sørensen
  Thomas Matthesen
 1. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget   (pt. Nicolaj Pedersen & Else Gjerlevsen )
 2. Valg af revisor
  På valg er: Erling Skovsgaard, valg af revisorsuppleant (pt. Karin Kamp)
 3. Evt.
  Vel mødt
  H.U.I.F.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *