Hovborg Husholdningsforening

Generalforsamling.Onsdag d 15 april 2009 kl. 19,00 i Huset.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af skriftfører
3. Valg af stemmetæller.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse af regnskab.
6. Indkomne forslag: Alle forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest d. 7-4-09.
7. Valg af bestyrelse: Efter tur afgår Edith Hansen. Kirsten Ravn og Else Bremer. Kirsten og Else ønsker ikke genvalg.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor:
10. Eventuelt.
Foreningen er vært ved kaffe og brød.
HUSK at medbringe EN PAKKE til bankospillet efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *