Generalforsamling i Støtteforening for Holmeå Børnecenter

Generalforsamling i Støtteforening for Holmeå Børnecenter
Torsdag den 3. september 2020 kl. 19.30 ved Huset, Lindevej i Hovborg.

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Beretning ved Dorthe Matthesen
  • Regnskab ved Kurt Vad
  • Valg til bestyrelsen, på valg er

Kim Rehmeier – Dorthe Matthesen

  • Valg af 2 suppleanter
  • Valg af revisor
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag, skal afleveres skriftligt til en fra bestyrelsen 8 dage inden generalforsamlingen.
  • Evt.

Alle medlemmer af Støtteforening for Holmeå Børnecenter kan deltage med stemmeret på generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af
Formand: Dorthe Matthesen, 2945 3875, dorthematthesen@gmail.com Kasserer: Kurt Vad, 3030 1401, kurtvad@hotmail.com   Medlemmer: Jane Lorenzen, Kim Rehmeier og Anja Mølholm Ramsgaard Suppleant: Brendan Daley

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *