Holmeådalens Grønne Aktivitetspark

Visionen

Velkommen til Holmeådalens Grønne Aktivitetspark, lige midt i noget af den allerskønneste natur og det på alle tider af året. Oplevelserne starter midt i landsbyen fra Hovborgs nye torv og bevæger sig via en grøn asfalteret sti ned gennem Kroskoven, videre langs og over Holmeåen, gennem et dejligt aktivitetsområde som vil pirre alle dine sanser og hvis du tager hele turen, slutter ved aktivitets- fritids- og kulturhus/skole/børnehave, hvor du kan nyde en kop kaffe og et godt teaterstykke på amfiteateret, mens børnene morer sig på Sanse- og Bevægelses-banen eller på multi-arenaen.

Du vil på din tur rundt i området ustandseligt blive udfordret på den ene eller anden måde og det er lige meget om du er ung eller gammel – der er nok at fornøje sig med.
Du er sikker på at komme til at møde nogen, for her vil syde af liv fra morgen til aften. Du farer ikke vild, for uanset hvad du kommer i tanker om, at du vil lave af ophold undervejs, vil du kunne finde tilbage til den grønne sti, som virker som en rød tråd hele vejen rundt.

Da stien er asfalteret, vil du kunne komme rundt på dine rulleskøjter, med din rollator, på din cykel, i din rullestol eller med din barnevogn – hjul er dermed heller ingen hindring for at tage del i aktiviteternes muligheder.

Idegrundlag for Holmeådalens Grønne aktivitetspark – Hovborg

Det er projektets ide, at opbygge et fritids- og aktivitetsområde til glæde for landsbyens og omegnens beboere. Tanken er at forbinde landsbyens midte og hele den sydlige del af Hovborg, hvor skole, børnehave og idrætsfaciliteter har hjemme og det skal ske via et stisystem, der gennempløjer et aktivitetsområde med udfordringer til krop og sjæl. Mange mennesker har et ønske om at leve et sundere liv og vil bl.a. gerne dyrke mere motion. Det behøver ikke at være besværligt at bevæge sig mere, og motion og fysisk aktivitet kan nemt blive en del af hverdagen.  Undersøgelser viser at voksne skal bevæge sig mindst 30 min. om dagen og børn 60 min. om dagen. Vi tror at Holmeådalens Grønne Aktivitetspark vil blive et område, som man slet ikke kan holde sig fra – et aktivitetsområde der udfordrer alle og som man skal gøre sig umage for ikke at ”overrende”.

Undersøgelser viser også, at jo mere børn og unge rører sig, jo større er indlæringsevnen og koncentrationsevnen.
Ældre har behov for muligheder for at deltage i aktiviteter, fysiske og sociale, for at højne livskvaliteten og holde sygdomme og ældningstegn på afstand.
At stisystemet så samtidig er en sikker skolevej, er en kæmpe sidegevinst. Stien slutter på et areal, omgivet af Den selvejende institution Hovborg Aktivitets- Fritids- og Kulturhus, Hovborg Skole og Børnehaven Regnbuen, så hvis børnene på deres skolevej, har været gennem aktivitetsparken, ja så skulle de have alletiders mulighed for at få en god og spændende skoledag med en masse indlæring.

Projektets formål er at:

  1. – fremme sundheden generelt, bl.a. igennem motoriske udfordringer i naturlige omgivelser, i et ”tværfagligt” samarbejde mellem foreninger og institutioner. Der lægges vægt på aktiviteter for alle aldersgrupper.
  2.  – sikre en rolig og sikker skolevej, hvor børnene har motioneret og er blevet udfordret, inden de sætter sig på skolebænken og er klar til indlæring
  3. – sikre de ældre muligheden for en aktiv dag på deres præmisser
  4. – bevis for at motion og kunst går fint hånd i hånd
  5. – udnytte de fantastiske rammer om et aktivt udeliv, som Holmeådalen giver
  6.  – udvikle et nyt koncept omkring spejderlivets glæder
  7. – høste en masse synergieffekt, når forskellige interesseområder og aldersgrupper får den samme ide
  8. – videreudvikle landsbyen Hovborg, som et godt sted at bo og leve for både ”nye” og  ”nuværende” danske statsborger, via et endnu stærkere netværk mellem de forskellige foreninger, erhvervslivet, skolen og børnehaven.

Projektets aktiviteter

Tekst beskrevet med fed og kursiv er allerede en realitet – tekst med kursiv er vores fremtidsdrømme, som gerne skulle realiseres via dette projekt

☺ Stiforbindelse fra Hovborgs midte gennem Kroskoven, langs Holmeå til skole og idrætsområdet.

Stien forbinder hele projektet og skaber dermed en helhed. Man kan starte hvor som helst på stien, eller gå på den fra den ene ende ved skole- og idrætsområdet eller som vi gør nu, ved

☺ Hovborgs Grønne Torv

Torvet blev indviet i år 2003 og er det naturlige mødepunkt i en natur landsby. Her kan man sidde og nyde sin is, mens man studerer den smukke udsmykning der findes på torvet – (indgår ikke i dette projekt, da det som nævnt er indviet)

Denne kunstudsmykning kan følges det første stykke på stien, som fører os videre gennem Kroskoven og ned langs det ørredrige Holmeå, som ligger som en smuk blå slange gennem landskabet. Om dagen er turen på gå- eller løbeben eller på div. hjuldrevne køretøjer, en fornøjelse og en lise for sjælen, men det er den så sandelig også om aftenen, hvor lamper der passer til naturen, sikrer at vi kommer sikker og tryg frem til træbroen og pludselig venter der os, en ny verden af muligheder. Langs åen ses de stolte Skotske Højlandskvæg, der afgræsser engen og opretholder en naturlig balance. Dyrene indgår som grundelement i “Ko-klapper-lauget”, en forening med det ene formål at sikre engafgræsning.

 Kælkebakken

Skyder op foran os og giver en god ”aha” oplevelse – kælkebakken falder fint ind i landskabet og slører til dels den anlagte køresti forbeholdt dårlig gående og handicappede, der skal til krocketbanen. (Kroketbanen blev også indviet i år 2003). Kælkebakken er det naturlige samlingspunkt om vinteren, når sneen har lagt landskabet i hvide og bløde former.

☺ Spejderområdet

Er det første man stifter nærmere bekendtskab med. Her på den primitive lejrplads sidder nogle spejdere og hygger sig ved bålet, enten i bålhuset eller ved bålpladsen, mens andre spejdere har travlt med rafterne og andre igen er trukket ind i

☺ Spejderhytten / Kroketklubhus

hvor de nyder spejderlivets glæder, i øvrigt sammen med nogle af
landsbyens ældre borgere, der har deres gang i hytten, fordi hytten også fungerer som klubhus for kroketspillerne. De ældre har mulighed for at bevæge sig rundt i naturen på egen hånd: gåtur, løbetur, stavgang, motion på fitness-banen, eller fælles spil. Vi ser et livlig samspil mellem flere generationer – de ældre har så meget at byde på i forhold til børnene og omvendt – hvilket i øvrigt betyder at behovet for frivillige ledere i FDF er støt faldende – de ældre har fået en helt ny funktion, udover at være aktiv kroketspillere, øser de af deres erfaring i deres nye ”job” som frivillig ledere. Hvis de ældre har tid i overskud, bruger de den på

☺ Petanquebanen

Hvor de spiller mod hinanden og børnene. Engang i mellem laver de mangekamp, hvor kroket, petanque og forskellige ”spejderopgaver” indgår.

☺ Takaledougouhuset – en afrikansk lerhytte.

Ligger også i dette dejlige børnevenlige område. Huset er bygget med hjælp fra en afrikansk husbygger, hentet i Hovborg Skoles venskabsby Takaledougou. Huset er rundt og har en diameter på 4 meter og bygget som et rigtigt afrikansk hus, hvilket vil sige at det er bygget i soltørret ler og med tag af strå. Der er mest liv i huset om dagen, når Hovborg Skole bruger det til f.eks. naturfagsundervisning, hvor der undervises i lavenergi belysning v.h.a. solceller – der opbygges solfangere til opvarmning af vand – opstilles og afprøves solovn (parabol) til madlavning – alt sammen med tilhørende målinger og forsøgsresultater. Men huset bruges også af resten af byen som ”fortællerhus”, ”idéskaberhus”, ”udstillingshus” ”tænke- og meditationshus” og en gang i mellem bruger spejderne det også til at overnatte i, især nu da antallet af spejdere er vokset voldsomt efter deres nye og bedre faciliteter.

Udenfor bygningen nydes det flotte syn af en terrasse, hvor man holder hvil, mens øjnene ser på de farverige blomster og næseborene krydres af de mange dufte – bierne summer og de aktive udøvere af kroket eller krolf griner sammen.  Videre hen ad stien, kan vi følge de spændende fodbold-kampe på den ene side af stien, mens vi kan fornøje os med dagplejebørnenes leg på småbørnslegepladsen på den anden side. Det er sjovt at følge de helt små børns udtryk, når de begiver sig i kast med

☺ Sanseområdet

Hvor deres fantasi virkelig får lov at stå sin prøve. Skolebørnene har lagt sig i selen for at opfinde ting, der stimulerer vores sanser; Idéerne skal udveksles med skolens gode udenlandske kammerater fra Holland, Tyskland, Østrig og Slovenien. Vi hører f.eks. ”vind-fløjter” i de store træer langs stien, eller smager på frugterne, der gror i området, når de er modne. Vi nærmer os nu afslutningen på denne tur, som slutter i

☺ Fællesområdet

ved Aktivitets- Fritids- og Kulturhuset, Skolen, tennisbanen og Børnehaven. Her træder vi lige ind på

☺ Sanse og Bevægelsesbanen

Hvor ungerne udfordrer sig selv og hinanden, når de springer fra den ene lian til den anden, eller går på balancebom, mens andre kravler rundt i legeborgen eller i nogle af de andre krævende redskaber. Følelsen af at røre ved træ, jern, plastik, eller få sand i munden og vind i håret er dejlig stimulerende. Områdets historie er indarbejdet i området; overgangen ved Holmeå i form af en bro over ”voldgraven” ved svævebanen, studedrivernes hvil og byens opståen ved Kroen er symboliseret ved bilerne og bålhytten med mulighed for at indtage den medbragte mad. Bevægelse i tiden fornemmes når man suser gennem luften på svævebanen, eller når man kigger på soluret midt på banen – her opstilles desuden en høj stamme med en klokke øverst; når du hører dens ringen ved vi, at det er lykkedes at imponere og henrykke tilskuerne. For enden af volden kan du fordybe dig i spil på træstammer – tonerne fremkommer, når du spiller på tone-væggen. At kulturen også blomstrer om sommeren i Hovborg, oplever vi på

☺ Amfiteateret

Der ligger smukt badet i den dejlige sommersol. Her opfører amatørteaterforeningen flere forestillinger i løbet af sommeren, ligesom SFOéns kunstneriske medarbejder dagligt øver med børnene til det årlige udendørs Melodi Grand Prix. Fra Amfiteateret kan vi enten følge stien – med hinkeruder – rundt eller vi kan bevæge os på balancepæle over til

☺ Svævebanen

Der ligger godt omkranset af legekratet, de små legehuler af pileflet, klatrepladen og hvilearealet hvor man kan få sig en lille en på øjet i en af hængekøjerne. Lige ved siden af, suser skatterne på det asfalterede

☺ Multiområde

Hvor der spilles rullehockey lige nu, men en time efter overtager de helt små fodboldspillere arealet, inden basketballspillerne indtager området og gør området meget ”amerikansk” med høj Hip-Hop musik. Skatterne vil samtidig gøre et fornemt forsøg på at lave akrobatik på skatter-ramperne.
Multiområdet bruges også meget om vinteren, når området overrisles af vand og skøjterne bindes på fødderne.

Vi nåede således til vejs ende, efter begivenhedsrig tur rundt i Holmeå Aktivitetspark. Vi håber og tror at Aktivitetsparken bliver et rigtig godt aktiv for vor landsby og ikke mindst for alle de der bor her og de mange som kommer her som gæster sommeren igennem, når de trænger til at få afstresset.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *