Diverse rapporter på skoleområdet

Veje til ungdomsuddannelse 1 (bemærk, unge i yder- og landkommuner klarer sig godt!)

Rejseholdets skolerapport A
Rejseholdets skolerapport B 

Sophia – tænketank for pædagogik og dannelse

Skolernes betydning i landdistrikterne (2008)
Konklusion: Skolelukningerne er ikke årsag til lokalområders tilbagegang, men nærmere resultatet af en forudgående tilbagegang.

Link: Bevar Landsbyskolerne

Krevi: Konsekvenser ved skolelukninger

Krevi: Konsekvenser ved skolelukninger fortsat: 
(analyse der kun fokuserer på økonomi i de nuværende skoler, ikke indlæring, faglighed og kvalitet i undervisningen)

Central tekst:
På baggrund af de foreliggende data er det vanskeligt at drage nogen en-tydig konklusion om sammenhængen mellem lukning af folkeskoler og op-rettelse af privat- og friskoler. Der er stor variation mellem kommunerne, hvilket indikerer, at lukning af en folkeskole ikke nødvendigvis fører til åbning af en fri- eller privatskole. Det er ikke analyseret, hvorfor skole-lukninger fører til oprettelse af privat- og friskoler nogle steder, men ikke gør det andre steder.

Kravet om nulvækst for de kommunale budgetter betyder, at behovet for at effektivisere i kommunerne er meget stort. Som et af de store service-områder er folkeskolen ét af de områder, som er i spil i forbindelse med kommunale effektiviserings- og besparelsespotentialer. Et centralt spørgsmål i den forbindelse er, hvordan kommunerne kan realisere disse effektiviserings- og besparelsesgevinster indenfor folkeskoleområdet.
Kommunalreformen gav en række muligheder for at gennemføre tilpas-ninger. Spørgsmålet er, hvor langt kommunerne er i realiseringen af de muligheder for en ændret skolestruktur, der fulgte med reformen, og om der er uudnyttede potentialer. Denne analyse belyser, i hvilket omfang kommunerne har tilpasset deres skolestruktur, og om der er forskel på i hvilken grad kommunerne har tilpasset skolestrukturen.
Undersøgelsen fokuserer på, hvordan skolestrukturen har udviklet sig gennem de seneste ti år. Centralt for kortlægningen er udviklingen i elev-tal, gennemsnitlig skolestørrelse, klassekvotient og folkeskolelukninger. Disse områder kortlægges både nationalt samt for den enkelte kommune. Desuden undersøges det, hvorvidt kommunalreformen har været med til at fremme ændringer i skolestrukturen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *