Nyt fra Huif maj 2011

NYT FRA HUIF
Skolesammenlægningen mellem Hovborg og Lindknud vil sætte sit præg på
HUIF’s arbejde i den kommende tid. Der sker meget voldsomme ændringer i
den måde, vi har arbejdet hidtil, og det vil på mange måder smitte af, at
Hovborg-eleverne nu skal undervises på Lindknud skole. Den fysiske afstand,
selv om den kun er 7 kilometer, vil i mange henseender være en barriere for
børnenes valg af legekammerater, fritidsinteresser mm. Vi vil gennem et
udvidet samarbejde med Lindknud GU forsøge at give børnene nogle
muligheder for at dyrke deres fritidsinteresser, men vi mangler fortsat svar på
mange spørgsmål for at kunne lave en rimelig planlægning.
Vi er bl.a. i den situation, at ikke alle Hovborg-elever vælger at rykke til
Lindknud skole. Kan vi så regne med, at de alle fortsat vil dyrke deres
fritidsinteresser her? eller evt. i Lindknud? Eller er der nogle, der vælger at
følge deres nye klassekammerater? Hvilke muligheder bliver der for transport
mellem Hovborg og Lindknud? osv.
For HUIF er det vigtigt, at det bliver et samarbejde og ikke en sammenlægning
med Lindknud GU, da vi mener, det også senere er vigtigt, at vore børn og
unge har rod i deres ”egen” forening i deres egen by. De skal jo meget gerne
på et senere tidspunkt være med til at føre foreningerne – og dermed
landsbyerne videre.
For at få lidt inspiration til mere samarbejde og se på de nye muligheder som
”skoleløs by” har vi haft kontakt til DGI-sydvest, og vi er blevet enige om i
starten af maj at holde en kursusaften sammen med 2 andre idrætsforeninger,
der lige som os er i den situation, at skolen nedlægges / flyttes til en anden by.
Ligeledes har vi haft besøg af repræsentanter fra Vejen kommune for at de
kan danne sig et overblik over, hvilke lokaler vi benytter på skolen. Vi må så
håbe, at de vil respektere vore behov og sørge for, at vi fortsat kan dyrke vore
aktiviteter.
HUIF-bladet, der som navnet siger, er HUIF’s blad men med den klare opgave
også at være hele Hovborgs blad, udkommer her i maj og juni også i Lindknud
for at udbrede kendskabet til Hovborgs foreningsliv til Lindknud. Ligeledes
udkommer Lindknuds blad, der udgives af Lokalrådet i Lindknud, også i
Hovborg de to måneder, så vi her kan få et indblik i, hvad der sker i Lindknud.
Så vi vil ønske beboerne i Lindknud-området god læselyst, og vi håber, at
denne udveksling af blade kan være med til at udbrede kendskabet til det nye
Hovborg-Lindknud lokalområde.
Vores sommerfest ligger som sædvanlig i uge 26 (fra tirsdag den 28. juni til
søndag den 3. juli). Det er første uge i skolernes sommerferie, men vi håber, at
I endnu ikke er taget på ferie.
Som sædvanlig bliver der brug for mange frivillige hjælpere, og der er både
store og små opgaver, så der er sikkert noget, der passer til dig. Selve
programmet holder udvalget tæt til kroppen, men grundmodellen ligger
sikkert så fast, at du nogenlunde kan regne ud, hvad der skal ske de forskellige
dage, og hvilke arbejdsopgaver, der vil være. Uanset hvilken opgave du bliver
opfordret til at tage, håber vi, at du vil sige ja. Ligeledes håber vi, at vore
sponsorer er parate til at støtte os, når de i løbet af de kommende uger bliver
kontaktet.
Men reserver allerede nu uge 26!!
/ Poul Hansen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *