Nyt fra lokalråd, skolebestyrelse og HUIF mfl!

Nyt fra lokalråd, skolebestyrelse og HUIF mfl!
Nu hvor vinterens kolde hånd så småt har sluppet sit faste tag i vores
dejlige landsby og lokalområde, er det langt om længe igen tid at se
fremad.
Vi har været igennem en hård vinter på flere måder, både vejrmæssigt,
men også for vores by og for vores fantastiske fællesskab. Værst af alt
var selvfølgelig beslutningen om lukning af vores 108 år gamle skole –
det gør ondt langt ind i hjertet hos de fleste af os. Men også
problemerne med byens projektleder, der skulle have speedet op under
arbejdet med at skabe et landsbyhus med landets bedste landsbyskole,
har virkelig trukket tænder ud. Vi har derfor for alvor brug for at se på
de mange lyspunkter vi har oplevet i stedet – og der er mange!
Fra Lokalrådet kan vi fortælle at arbejdet med landsbyhuset går stødt
videre uden projektleder – vi forventer snart at høre fra en af de første
store fonde, hvor vi har søgt om støtte. Og så kan vi fortælle at en
undergruppe til lokalrådet lige har afleveret ansøgning til kommunen
om at få lov til selv at drive en skolebus, der udover at køre mellem
Hovborg og Lindknud, skal fortsætte til Læborg, hvorfra der allerede går
bus til Vejen. Meningen er at busdriften skal kobles til et projekt med
landsbypedeller, som Vejen kommune i øjeblikket deltager i, og hvor
Benny sidder som en af byrådets to repræsentanter i en kommunal
styregruppe. Arbejdsgruppen har lagt et kæmpe-arbejde i at finde
økonomi, lave køreplaner, finde chauffører, en vognmand osv. Det
bliver spændende at se, om vi kan få lov til dette mellem en masse love,
regler og ikke mindst overenskomster, som ikke er beregnet til lokale
”smarte” løsninger.
Fra skolen kan vi fortælle, at selvom Hovborg skole lukker til sommer,
så arbejder både ansatte, ledelse og skolebestyrelse hårdt på at skabe
de bedst mulige forhold for den nye Hovborg-Lindknud Fællesskole. Her
kan Mogens (formand for skolebestyrelsen) fortælle om et stærkt
samarbejde med skolebestyrelsen i Lindknud om den nye skole.
Mogens har således netop været med til at udpege den nye leder af
fællesskolen, nemlig den 38 årige VivianMøberg Pedersen fra Skovlund.
Hun har i 2 år været en populær leder af skolen i Læborg, så hun kender til
små skoler og de forhold, der er vigtige et sådant sted.
En anden glædelig nyhed er, at Laila fra Hovborg skoles SFO netop er valgt
som leder af den kommende fællesskoles SFO. Endelig har mange børn og
forældre været på besøg i Lindknud og set de fine faciliteter de kommer til at
gå i.
Fra HUIF kan Poul berette om mange lyspunkter fra vinterens mange
hold og aktiviteter, hvoraf de succesfulde spinning-hold og ikke mindst
det helt fantastiske Zumba-hold springer ekstra i øjnene. Også HUIF har
taget udfordringen op omkring den nye fællesskole, idet de har været i
kontakt med Lindknud GU for at forsøge at finde en måde at
samarbejde på, så vi kan give børnene i begge områder endnu bedre
muligheder. Vi skal nødig gå på strandhugst hos hinanden, for det er
vigtigt på længere sigt, at man bevarer tilknytningen til sin egen by og
forening, men begge foreninger har aktiviteter med meget få deltagere,
og et samarbejde kan måske være med til at styrke disse aktiviteter,
skaffe ledere og trænere, osv. Det kan være, at nogle aktiviteter kun
kommer til at foregå i Lindknud og andre kun i Hovborg, men det må vi
se på, efterhånden som samarbejdet skrider frem. Det vigtigste er at vi
står sammen om at løse de nye udfordringer, der kommer i kølvandet
på den ændrede skolestruktur.
Vi har aftalt at først og fremmest de udvalg, der tager sig af børneidræt i de to
foreninger, skal mødes her i foråret, for at afklare behov, ønsker og
muligheder. Men måske er der også gode muligheder for at samarbejde i
andre udvalg.
Om LGUs ungdomsklub med 2 ugentlige arrangementer for børn og unge i
alderen 10-16 år, i den gamle sparekasse i Lindknud, også kan blive et
supplement til vores egen Klub 10-14, må tiden vise.
Af andre lyspunkter kan vi nævne at den gamle tank på hjørnegrunden vil blive
revet ned i løbet af foråret, og sidst men ikke mindst, så skal byens nye
superflotte ”landsbykøkken” indvies til påske – hurra!
Så ja – vi har rigtigt mange gode historier (også mange flere end de her
nævnte) fra en fantastisk by. Vi vil derfor benytte lejligheden til at opfordre til
at vi alle husker at stå sammen og kæmpe for fællesskabet – inklusiv den nye
fællesskole – lad ikke øjeblikkets frustration gå ud over børnene, fællesskabet
og vores dejlige by!
Med venlig hilsen
HUIF, Skolebestyrelsen og Lokalrådet i Hovborg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *