Grøn studie- og inspirationstur til Djursland den 20. maj 2022

Husholdningsforeningen arrangerede sammen med Erhvervsklubben og Borgerforeningen en udflugt til Friland og Grobund den 20. maj 2022. Femten nysgerrige deltagere havde tilmeldt sig, og tilbragte en dejlig dag med inspiration, netværk og oplevelser. Overskriften var “Grøn omstilling”.

Tak til alle – “dét har bestemt sat nye tanker i gang hos mig“, udtalte én af deltagerne.

Billeder fra en vellykket dag: