Formandsberetning 2009

 

2009 var på mange måder et spændende år med mange faste traditioner, som vi værner om, og med mange nye tiltag. Til traditionerne hører præmiespillet. Der er stort set lige mange spillere år for år, nemlig godt 300. Vi har valgt at holde fast i prisen på 120 kr. for hele året, for vi vil nødig skræmme vore trofaste støtter væk med store prisstigninger. Det er et stort arbejde at komme rundt til alle vore spillere, men heldigvis er opgaven delt ud på mange forskellige. Vi oplever nok at det er nemt at få spillerne til at gentegne, men det kan være et problem at træffe folk hjemme … og så en dag, hvor de har kontanter. Så en del gange er sælgerne nødt til at komme igen senere. Men præmiespillet giver både aktive og passive HUIF’ere mulighed for at støtte og få indflydelse i foreningen, så vi er meget taknemmelige over, at sælgerne tager tørnen. Frida har i mange år stået for præmiespillet, men hun har valgt at stoppe. Der skal her lyde en stor tak til Frida. Heldigvis var der nye klar til at tage over, så nu er det Theodor Starup, Mogens Nielsen der sammen med Tove og Dorte fra forretningsudvalget kører spillet.

Det er også en tradition at HUIF holder sommerfest i uge 26. Det blev som sædvanlig en veltilrettelagt og velbesøgt uge. Vejret var med os og det smittede af på fremmødet til de forskellige aktiviteter. I forbindelse med sommerfesten har cykeludvalget i mange år afholdt Holmeåløbet, men på grund af faldende deltagerantal valgte udvalget at stoppe løbet, mens det stadig fungerede godt. Det er her som så mange andre steder, at konkurrencen skærpes ved at flere klubber prøver det samme.

I stedet blev søndagen før sommerfesten ændret til ”Landsbymotion”, som HUIF gik ind i sammen med Elevrådet, Hovborg skole, Lokalrådet, Husholdningsforeningen og DGI Sydvest. Ved den lejlighed blev de tre fitnesspavilloner ved krokethuset indviet, og der blev sat fokus på den daglige motion med udlevering af skridttællere til alle. Efterfølgende opfordredes alle til at bruge tællerne og dagligt skrive ned, hvor mange skridt man tog. Dette forløb varede ca. 3 måneder, og herefter blev den mest motionerende familie kåret. På ”Landsbymotionsdagen” var der ligeledes mulighed for at købe et sundt måltid. HUIF var med til at sponsorere skridttællerne med 5000 kr..

Motionsbølgen var en god appetitvækker til åbningen af det nye fitnesslokale i Huset. Det har været et kæmpearbejde for udvalget at få det hele på plads. Der er gået mange møder forud, men jeg er overbevist om, at det er det rigtige at tage fitness med i foreningsregi. Så er der ingen der skal tjene på det, og det bør alt andet lige give lave priser. Det har jo også vist sig, at det er en motionsform, som tiltrækker mange, der ikke tidligere var med i foreningens aktiviteter. Der har altså været et behov for noget andet end foreningens sædvanlige aktiviteter. Til etableringen af fitnesslokalet og opstarten af ”Hovborg Fitness” har HUIF givet afdelingen godt 78 000 kr. Og som I vil høre når fitness-udvalget fremlægger deres beretning, tyder alt på, at det er en rigtig god investering. Nogle af jer har nok været til generalforsamling i Hovborg Fitness her kl. 18.30, men ellers kan jeg da fortælle, at ifølge Foreningsfitness, som styres af Danmarks Idrætsforbund og DGI kræves der, at fitness har selvstændig økonomi og selvstændig generalforsamling for at vi kan låne til etableringen. Der er lånt 200.000 kr. derfra. Deres betingelser skal være med til at sikre at fitness ikke bare bliver et modefænomen, der skal være med til at skaffe penge til foreningen. Pengene skal bruges til at holde maskiner i orden osv.

Vi glæder os til, at Husets udvidelse bliver færdig. Vintervejret har ikke været med byggefolkene. Heldigvis blev fitnessaktiviteterne ikke berørt af forsinkelsen, men udvidelsen vil også give bedre redskabslokaler til stor glæde for gymnastiklederne, der i øjeblikket lider under pladsmangelen. Det har i flere år været svært at komme rundt med de store måtter, og det har til tider givet en del rod i redskabsrummet.  HUIF har besluttet at yde et tilskud på 150.000 kr. til Husets udvidelse. Forbedringerne kommer i vid udstrækning HUIF til gode, da foreningen er storbruger af Husets faciliteter.

I 2009 fik vi en gammel sag ud af verden. I 2003 bevilgedes fodboldudvalget udskiftningsbokse ved kampbanen. Der blev ydet et kommunalt tilskud fra Holsted kommune, men af uransagelige grunde blev udskiftningsboksene aldrig etableret. Da udvalget igen fremkom med ønsket, blev vi enige om, at nu skulle det være. De er (som næsten alt andet) lavet ved frivilligt arbejde, og de er lavet så solidt, at de bør kunne stå i mange år. Det kommunale tilskud fra 2003 slog slet ikke til.

Vi besluttede at droppe julebanko. Julebanko hørte under festudvalgets opgaver, udvalget ville gerne sløjfe bankospillet. Det har de seneste år ikke været det helt store tilløbsstykke, og økonomisk har det de seneste år knap nok kunnet løbe rundt. Vi flyttede udtrækningen af præmiespillets juleænder og vin til ”Jul i Hovborg”, som HUIF er med til at arrangere sammen med Husholdningsforeningen, Borgerforeningen og Husets venner.

Ved årets sommerfest uddeltes som sædvanligt ”Hovpotten”. Den gik til John Nielsen for hans store indsats gennem mange år for badminton og i de seneste år også som meget aktiv medlem af festudvalget. John har flere år været formand for festudvalget. ”Mie Johansens fond” tilfaldt Tina Jensen for hendes store arbejde i badmintonudvalget, og især for hendes meget kreative ledelse til gavn for vore ungdomsspillere. Begge prismodtagerne fik meget fortjent en påskønnelse for deres store arbejde.

Samarbejdet omkring koncerter på Hovborg kro er stillet i bero. De sidste forsøg har ikke givet tilstrækkelig tilmelding til, at koncerterne kunne gennemføres med rimelig økonomi. Også her er konkurrencen blevet stor.

HUIF har i øjeblikket 12 aktive udvalg. Det er meget tilfredsstillende. Alle udvalg er meget selvstændige og pligtopfyldende. De påtager sig de nødvendige opgaver for at deres aktiviteter kan fungere bedst mulig, og dertil har de mange opgaver, som vedrører driften af hele foreningen. Der er i øjeblikket ikke noget fritidsudvalg, idet tilslutningen til udvalgets aktiviteter ikke er stor nok. Men kommer der igen interesse for at få gang i fritids- / spejderaktiviteter, så er vi meget interesserede i at få et udvalg i gang igen. Vi har et fantastisk område omkring krokethuset og gode lokaler, så mulighederne er der.

HUIF har 165 aktive medlemmer. Hertil kommer 53 der er med i den fælles fodboldafdeling Hovknud (sammenslutningen af Hovborg og Lindknud fodboldafdelinger). Ydermere kommer fitnessmedlemmerne (næsten 100). Oveni har vi godt 300 præmiespillere. Selv om der selvfølgelig er en del gengangere, ja så er det efterhånden et anseligt antal af områdets ca. 600 personer, der på en eller anden måde er medlem af HUIF.   Det er vi enormt glade for, for som nævnt mange gange er det den store opbakning, der får det hele til at hænge sammen og gå op i en højere enhed til glæde for os alle. Den fantastiske opbakning år efter år til foreningens arrangementer og aktiviteter, til udvalgsarbejdet, osv. styrker selvfølgelig foreningen, men det giver også det sammenhold som er så nødvendig for, at et samfund som vores kan overleve og udvikles. 

For første gang i min regeringstid er HUIF kommet ud af et regnskabsår med underskud. (knap 6000 kr.). Det er selvfølgelig altid sjovere at have overskud, men formålet kan vist heller ikke være, at vi skraber penge sammen til ingenting. Det må være meget vigtigere at vi sætter noget i gang til gavn og glæde for medlemmerne. Og vi må nok forvente, at vi 2010 også kommer ud med underskud, idet vi jo har besluttet at give 150 000 kr. til Husets udvidelse.

Med hensyn til vore fremtidsplaner er det for os meget vigtigt, at vi holder gang i de aktiviteter, som vi allerede har. Der er kommet gang i tennis, og det skal vi da holde fast i og udvikle. Fitness er kommet meget flot fra start, og det skal vi selvfølgelig også støtte og udvikle. Der sker hele tiden nytænkning i udvalgene, og det skal vi støtte alt hvad vi kan. Når Husets udvidelse står klar, skal vi have styr på indretning af redskabsrummet, og måske kan vi i nogle sammenhænge drage fordel af det nye fælleskøkken. Hovborg har stadig sund mad, motion og sund levevis på programmet, og her vil HUIF sikkert også få nogle udfordringer. Så alt i alt skal der nok blive noget at se til.

Og så ser det ud til, at vi får endnu et udvalg. Folkedanserne fra Hovborg, Lindknud og Starup har spurgt os, om de evt. kan blive optaget i HUIF. Det vil betyde nogle fordele for dem, og vi bliver flere om opgaverne. De er selvfølgelig meget velkomne, og vi glæder os til at have den aktivitet med i HUIF.

                                                                  

Til slut skal der rettes en stor tak til alle, der på den ene eller den anden måde støtter HUIF. Det gælder vore sponsorer, hvad enten det er med gaver til sommerfesten, annoncer i bladet, kontante tilskud til foreningsarbejdet eller noget helt andet. Det er af uvurderlig betydning for økonomien, – men det giver os også det signal, at man påskønner det arbejde vi gør i lokalsamfundet.

Ligeledes skal der lyde en stor tak til alle I, der gang på gang møder op for at støtte eller yde praktisk hjælp i forbindelse med vore aktiviteter og arrangementer. Jeg har sagt det før: Det er guld værd for foreningen (og dermed for os alle) at så mange frivillige altid er klar, når der er behov for hjælp. Der er vi meget privilegerede.

Desuden skal der her lyde en stor tak til alle vore trænere og udvalgsmedlemmer for det store arbejde I gør, for at få det hele til at fungere. Det er let at være i forretningsudvalget, når udvalgene er så pligtopfyldende og engagerede, som vores er. Til I, der tager en pause, skal der lyde en stor tak for jeres arbejde i den tid, I har været med. Vi glæder os til at se jer igen, når I forhåbentlig igen får tid og lyst. Og velkommen til de nye udvalgsmedlemmer.

Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og forretningsudvalget for samarbejdet i det forløbne år. Jeg synes det har været spændende, og jeg synes, I er meget engagerede og ansvarlige.

 

                                                                                                             Poul Hansen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *