Beretning for Hovborg fitness 2009

Hovborg den 24. februar. 2010

  

Velkommen alle sammen. Det er en glad og stolt formand der vil ønske Hovborg, medlemmer og instruktører tillykke med Hovborg Fitness. Datoen alle skal kunne huske, er den 27. september 2009, her afholdte vi åbent hus og indviede de rigtig flotte lokaler. Datoen den 27. september er altså vores officielle stiftelsesdag for Hovborg Fitness. Husk det om 5 eller 10 eller måske 100 år. Skål.

 

Da vi begyndte og snakke om fitness muligheder her i Hovborg, var der vist ingen der kunne forestille sig, at det skulle blive så flot et lokale, med moderne maskiner, vægte og masser af spejle. Personligt havde jeg ikke forestillet mig så flot et lokale. Bestyrelse og instruktørerne er stolte over resultatet og håber medlemmerne er det samme og hvis vi alle hjælper, med til at passe på faciliteterne, har vi det i mange år frem.

 

Bestyrelsen vil gerne takke alle de personer, der har hjulpet med etableringen af lokalet, Aktivitets Huset som har stillet et flot lokale til rådighed, med spejle, nyt gulv, gardiner og maling, samt HUIF med den økonomiske opbakning og hjælp til dannelsen af foreningen. Til sidst vil vi takke DGI og Foreningsfitness for den rentefrie lån og den store arbejde i at lave hele strukturen i Hovborg Fitness.

 

Alt dette var mest de fysiske rammer, noget der er mindst lige så afgørende er instruktørerne.  Uden dem ville der ikke være puls, liv, eller socialt samvær. Derfor skal der lyde en stor tak til  de 16 instruktører Hovborg fitness kan præsenterer. De har alle netop bestået Foreningsfitness grundinstruktørkursus og 2 har et børnefitness kursus ved siden af. Så Hovborg fitness er godt rustet til at tage mod alle medlemmerne. Nu har jeg lige sagt, at instruktørerne var vigtige, men det er jo kunden der er den vigtigste, altså medlemmerne af Hovborg fitness. Det er jer der sidder derude, vi gør det her for, og vi går faktisk så vidt at sige at det er medlemmet der skal være i centrum. Så uanset om du træner for en bedre fysisk tilstand, en pænere krop eller genoptræner efter en skade eller graviditet, så står instruktørerne klar til at hjælpe jer.

 

Jeg vil gerne opfordre jer til at tage lidt oftere kontakt til jeres instruktør, så vi kan få noget feedback på jeres træning, både for jeres egen skyld, men også for instruktørens skyld, så vedkomne kan finde ud af, om det har været et godt træningsprogram, der er lavet, eller hvad der kunne have været bedre. Desuden er det altid godt at lige snakke om tingene og evt. justere programmet hver 3. måned. Skulle nogle have en skavank, vore instruktører ikke kan bøje, så er vi så heldigt stillet, at vi har en fysioterapeut tilknyttet. Anja er der regelmæssigt, hver 2 tirsdag, fra 19,00 til 20,00. Hovborg Fitness vil gerne takke Anja for det gode samarbejde.

 

Når vi sidder og kigger på vores medlemsliste der indeholder over 100 medlemmer, er vi meget tilfredse med aldersfordelingen. Der er en del i den unge ende, men der er faktisk lige så mange over 40 år og opad til 80 år. Rigtig super. 72 % af jer har helårs kort og 28 % halvårskort.

 

Af nye tiltag kan vi præsentere børnefitness fra 12 år til 15 år med opstart i dag og kører indtil sommerferien i første omgang. Børnene mødes med de 2 instruktører en gang om ugen og træner sammen. Vi håber mange vil tage godt mod tilbuddet, om at snuse til atmosfæren, med at træne sin krop, under trygge forhold, sammen med Bente og Britta.

 

Derudover har Hovborg fitness nedsat et udvalg der arbejder med at søsætte et spinningprojekt. Vi vil gerne have nogle tilkendegivelser fra generalforsamlingen til dette tiltag.

 

Foreningsfitness er i gang med at lave en undersøgelse i alle deres træningscentre. Den har vi tilmeldt os. Dels skal den kunne klarlægge hvordan vores træning med mere, er i forhold til andre centre. Men den skulle ligeledes give en masse information, som vi kan bruge til at gøre vores fitness center bedre. Derfor vil alle der har e-mail modtage en spørgeskema, man kan udfylde anonym. Vi fra bestyrelsen vil gerne opfordre jer til at deltage i undersøgelsen, så vi kan få nogle værdifulde data.

 

Hovborg Fitness har egne vedtægter, medlems indflydelse og egen økonomi. Vi er bortset fra disse punkter stadig et underudvalg under HUIF, på lige fod med de andre udvalg. Derfor har vi også pligt til at hjælpe HUIF med opgaver, i forbindelse med div. gøremål.

 

Til sidst vil jeg takke alle instruktører, for et rigtigt godt samarbejde omkring etableringen af Hovborg Fitness. Det er rigtig dejligt at have så engagerede personer omkring sig, når sådan et projekt skal søsættes. Forretningsudvalget i HUIF har ligeledes været en stor støtte hele vejen igennem, Tak skal I have.

 

Hovborg Fitness Længe leve.

 

Hovborg fitness

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *