Forbrugerinfo for driftsåret 2011

HOVBORG VANDVÆRK Forbruger-info for driftsåret 2011.

Analyseresultater

Den udvidede kontrol på vandværket viste bl.a. følgende resultater:

HOVBORG VANDVÆRK

Vandværket udpumper årligt 30.000 m3 vand fra 2 boringer og Hovborg Vandværk forsynede i 2011 ialt 310 ejendomme med vand.

Vandkvaliteten har i 2011 været uden kritiske anmærkninger ved analyser på værket og på ledningsnettet.

Der er foretaget analyser af vandet 3 gange på ledningsnettet og 2 gange på værket i løbet af 2011: Den mest omfattende prøve i 2011 var en udvidet kontrol med organiske mikroforureninger, som blev udtaget på vandværket den den 19. maj 2011

I forbindelse med nedlægning af ny forsyningsledning under Holme å i december måned har vi anvendt nødforsyningsforbindelsen fra Lintrup Vandværk til i en kortere periode at forsyne vore forbrugere syd for Holme å.

I de sidste 3 år har vi været igennem en proces med isætning af nye vandmålere og senere påsætning af en sendere direkte på målerne. Nu skal forbrugerne altså ikke længere selv skal aflæse målerstanden ved slutningen af året. Derfor er der ikke udsendt aflæsningskort i december 2011. Målerstanden på alle vandmålere kan vi ”fange” ved at foretage en køretur langs gader og veje ved ledningsnettet.

Vandafgiften til staten stiger i 2012

Siden 1998 har vi opkrævet 5,- kr. pr. m3 vand til staten. Denne afgift stiger i 2012 til 5,23 kr. Samtidig pålægges vi en afgift på 0,67 kr. oveni til drikkevandsbeskyttelse gennem statens kortlægning af drikkevandet. I alt bliver statsafgiften på fakturaen altså 5,90 kr. + moms pr. m3 målt vand ved forbrugeren i 2012.

Vandværket udsender faktura 2 gange om året. Vi opfordrer meget til, at alle forbrugere tilmelder betaling til PBS, da det letter vores administration og forhindrer for sen indbetaling med rykkergebyr til følge.

Yderligere information kan hentes på vores hjemmeside: http://www.hovborgvand.dk/

Bestyrelsen

Formand:

Børge O. Nielsen

Tlf. 75396633 Mobil. 20328265

Kasserer:

Mic

hael Ravn

Tlf

75396032 Mobil. 29698053

Vandværksbestyrer:

Rolf Madsen

Tlf. 302

73800 Mobil 40572700

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *