Fællesrådet for Landsbysamfund i Vejen Kommune

Fællesrådet for Landsbysamfund er nedlagt i 2014, dette er sket i forbindelse med at Vejen Kommune har oprettet et Landdistriktsudvalg hvor der sidder repræsentanter for lokalsamfundene.

Formålet er at bevare og udvikle levevilkårene i lokalsamfundene og landdistrikterne i Vejen Kommune

Læs hjemmesiden her:

Hovborg Lokalråd er aktiv medlem af denne forening, der bla. har lavet aftale med kommunen om, at kommunen hvert år afsætter en landsbypulje på ca. 530.000 kr. til fordeling mellem alle 21 lokalsamfund i Kommunen og Fællesrådet.

Det seneste nye tiltag i 2009 er samarbejde med kommunen og LAG-Vejen om udarbejdelse af udviklingsplaner for alle lokalsamfund. Læs mere her.

 

 

 

 

 

 

Diverse tiltag i årets løb:

 

 

Formålet understøttes bl.a. ved, at Fællesrådet:

  • indgår i samarbejde med kommunen omkring udarbejdelse af en landdistriktspolitik for hele storkommunen
  • tilbyder råd og vejledning til borgere, lokalråd, organisationer og kommunen i forhold til idéer, udfordringer og muligheder
  • støtter engagement og lokal forankring – borgerinddragelse – herunder oprettelse af lokalråd
  • skaffer økonomisk råderum til projekter i landsbyer og landdistrikter – bl.a. arbejde for nedsættelse af et landdistriktssekretariat, hvor opgaverne kan være:

o        øge kendskabet til / hjælpe med ansøgninger til diverse EU-midler, fonde, puljer, m.m.

o        yde bistand (råd/vejledning) ved lokale projekter

o        skabe netværk m.m.

  • gør opmærksom på eventuelle problemstillinger i landdistrikterne i forhold til offentlige myndigheder – f.eks. infrastruktur, kulturliv, børnepasning, beskæftigelse, miljø m.m.

Fællesrådet kan skabe bindeled mellem lokalsamfundene / landdistrikterne og politikerne i Vejen Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *