Valg til lokalrådet

LokalrådIndkaldelse af Hovborgs foreninger, erhvervsliv, institutioner og landbrug til møde Mandag den 8. december kl. 19 i Huset. Kom og gør jeres stemme gældende.  Alle er valgbare og  alle kan stemme, hvis de har tilknytning til 6682 Hovborg og kan sige man repræsenterer en af de nedenstående grupper. Efter en orientering om lokalrådets arbejde, vil vi sætte os sammen i følgende grupper: Erhvervsvirksomheder, Foreninger, Landbrug og Institutioner (Menighedsråd, børnehave og skole). Dagsorden for mødet i grupperne: 1. Dialog med de nuværende medlemmer.  2. Valg af lokalrådsmedlemmer fra de enkelte grupper. Efter valghandlingen kaffe Nuværende medlemmer af lokalrådet: Valgt for Erhvervslivet Benny Jensen og Jesper Mikkelsen Valgt for Landbrug: Dikkie van Mourik Valgt for institutioner (menighedsråd, børnehave og skole) Dorthe Matthesen Valgt for foreninger: Nicolaj Pedersen  (Det blev besluttet på forårets møde at der fremover skal vælges to fra foreningerne, hvoraf den ene skal repræsentere seniorer plus 60 år) Ud over de valgte er følgende tilknyttet lokalrådet som ressource personer uden stemmeret. Som sekretær og webmaster: Gitte Olsen. For turistområdet: Børge Nielsen og Kirsten Bruun. Børge Nielsen er desuden valgt som områdets repræsentant i det nye landdistriktsudvalg i Vejen kommune. I dette udvalg er Charlotte Klausen udpeget som en af de kommunale repræsentanter. Skulle der være spørgsmål vedr. aftenen, så ring til Kirsten Bruun eller Nicolaj Pedersen. Hilsen Lokalrådet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.