Til alle borgere i Hovborg og opland

Herunder kan I se forslag til HUIF´s generalforsamling vedr. etablering af fitnes aktiviteter i Hovborg.

På hjemmesiden WWW.foreningsfitnes.dk har i muligheden for at se, hvad det er vi gerne vil etablere i Hovborg.

Mød op til HUIF´s generalforsamling den 26. februar og vær med til at vedtage, om der skal etableres fitnes aktiviteter i Hovborg.

Til fmd. HUIF, Poul Hansen

Vedr. forslag til generalforsamlingen den 26. februar 2009

fra   Personer der ønsker etablering af fitnescenter og fitnesudvalg under HUIF.

Vi vil gerne have etableret et fitnesudvalg under HUIF, som skal stå for etableringen og driften af et fitneslokale/center under HUIF.

Ideen opstod for et års tid siden, da vi fik muligheden for at benytte nogle fitnes maskiner og lokaler kvit og frit i første omgang.

Det fik 3 unge Sune Nielsen, Esben Knudsen og Lasse Hansen til at undersøge, om der ville være opbakning eller behov i lokalbefolkningen i Hovborg til et lokal fitnescenter. Ved opslag i daglig Brugsen Hovborg tilkendegav over 60 personer interesse for ideen. Siden hen blev der holdt åbent hus, så lokalbefolkningen havde muligheden for at prøve og se fitnesmaskinerne. Her mødte 28 personer op. Alle sagde de ville være interesserede i at bruge maskiner 1 til 4 gange ugentligt.

Før julen 2008 inviterede HUIF´s bestyrelse en fra DGI, plus dem der havde interesse i at opbygge et fitneslokale/ center til et møde.

Formålet var at få en professionel bedømmelse, af de fitnes maskiner der var til rådighed og øse ud af DGI´s erfaring i at opbygge velfungerende fitneslokale/centre, så bestyrelsen i HUIF kunne vurderer om, det ville være en god ide at etablere fitnes i Hovborg.

Grov resume’ af mødet: Maskinerne var primær beregnet til genoptræning og ville som sådan ikke være attraktive nok, til at man ville få succes med ideen. Der manglede gode opvarmnings maskiner, vægtstænger og bænke, samt nogle moderne træningsmaskiner.

Han spurgte om det var noget vi rigtig ville, for så har DGI et rigtig godt koncept og tilbud til os, som hedder Foreningsfitnes. Kort fortalt har DGI i sammenarbejde med DIF stillet en pose penge og et koncept op som kaldes forenings fitnes. Her kan man søge om op til 400,000 kr. i rente frit lån. 250.000 kr. til maskiner, der skal afdrages over 5 år og 150,000 kr. til lokaler/ bygning der skal afdrages over 10 år. Derudover hjælper de med at rådgive om opstart af fitnes og træne instruktører i etableringsfasen.

Dette møde endte med at der blev etableret et udvalg, der skulle se på muligheder for foreningsfitnes i Hovborg.

Dette udvalgs arbejde har resulteret i dette forslag til generalforsamlingen fordi:

De mest indlysende grunde til at starte fitness i Hovborg.

 Der mangler aktiviteter for gruppen 14 – 25 år når, man ikke dyrker holdsport.

 • Mange i Hovborg, inden for alle aldersgrupper har efterspurgt noget fitness agtigt.
 • Erfaringer fra andre fitnessforeninger, viser at 70 % af brugerne i et nyt fitnesscenter, ikke er aktivt sportsudøver i foreningen i forvejen.
 • Det passer utrolig godt ind i den sundhedskampagne, der går hen over hele landet, plus Hovborgs egne planer.
 • Man kan dyrke fitness stort set hele døgnet, ligesom billard.
 • Man kan hvis det bliver en succes, hurtig udbygge med spinning, step og barselshold, der kan træne i hallen. Dermed at give et kick til HUIF
 • At der også kan sættes fokus på børn – børnedans, børneboks osv. samt hold der henvender sig til særlig grupper med f.eks rygproblemer, overvægt osv.
  Samtidig kan vi også holde foredrag om div. aktuelle emner bl.a kost, sund mad, madpakker, træning og kost osv.  
 • De øvrige idrætsgrene kan have gavn af et fitneslokale.
 • Vi har ca. 10 instruktører, i forskellige aldre og køn, der er klar til at tage instruktør kurser.
 • Vi er et hold, der er klar til at gøre en indsats, for at få projektet op at stå.
 • Huset vil meget gerne etablere et lokale, så der kan komme mere liv, end der i forvejen er i Hallen.

Vi vil kunne lave et budget, der giver plus, selvom vi kun tager 1250 kr. for et årskort til fitnes.

Vi vil kunne have et fitneslokale/center klar i løbet af efteråret.

Vi håber generalforsamlingen kan se de mange muligheder der ligger i at have fitnes her i byen, i stedet for vi tager til nabobyerne. Specielt de unge har i lang tid efterspurgt et tiltag som dette.

 

Med venlig hilsen

Sune Nielsen   Esben Knudsen                    Lasse Hansen

Bente Leerskov                     Anita Nielsen   Lena Vesterholm

Nicolaj Pedersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *