Kommentar omkring vejen til ungdomsuddannelse

Undersøgelsen viser hvilken vej de unge følger for at komme til en ungeuddannelse, og der ligger grunde og forbehold for hvor mange procentdele af en skoles elever der vælger en ungdomsuddannelse. Der er i undersøgelsen taget højde for den enkelte skoles sammensætning af elever, socioøkonomiske aspekter som eksempelvis familieforhold, forældres uddannelse, tidligt fødte børn og meget meget mere.

Ud fra disse faktorer kan man for hver enkelt skole opstille et forventet antal elever der vil tage en ungdomsuddannelse, og sammenligne med hvor mange der så rent faktisk får det gjort. Undersøgelsen holdes op imod regeringens ønske om at 95% af en årgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse.

Skolestyrelsen henviser blandt andet til tal der er offentliggjort af Skolerådet (Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen ) og på dette link kan man se tallene for de enkelte skoler i kommunerne:

Link til måltal for kommuner

På Skolerådets hjemmeside henvises desuden til en undersøgelse udført af AKF (Anvendt Kommunal Forskning) der hedder ”Den højt præsterende skole” som definerer hvilke årsager der findes til at nogle skoler præsterer højere end forventet.

Link:

Sammenholdt med anbefalingerne af Rejseholdets 360 graders eftersyn af Folkeskolen, kan vi se at der ligges meget stor vægt på at det er de store afdelingsopdelte skoler med en vis pondus; skoler hvor der stilles krav til elever, medarbejdere og forældre omkring trivsel og faglighed der typisk præsterer højere end forventet.

Tror vi så på at det er et ungeunivers der får flere unge til at vælge at gennemføre en ungdomsuddannelse….?

– Er det kun de 3 sidste år af en elevs skolegang der er afgørende for om en ungdomsuddannelse gennemføres…?

– Er det derfor en god idé at udskille elever til ungeuniverser på skoler der er isoleret….?

Eller er det det sammenhængende skoleforløb på en skole der kræver ordentlighed af elever, medarbejdere og forældre…?

Politikernes argumentation for at oprette isoleret ungeunivers på en ren overbygningsskole for at fremme antallet af elever der gennemfører en ungdomsuddannelse, holder jo hermed ikke.

Kilde: indlæg i JV d. 18/11 2010 af Ole Frier-Meineche, Haderslev

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *