Målerkontrol

Hovborg Vandværk udfører lovpligtig målerkontrol De er nu 6 år siden, at vandværket opsatte nye vandmålere i hele forsyningsområdet. Derfor er vi i år, ifølge lovgivningen, forpligtet til at teste, om målerne stadig er pålidelige instrumenter. Med i alt 310 målere i forsyningsområdet skal vi minimum nedtage 35 målere for derefter at sende dem til et autoriseret firma til afprøvning. Af de 35 målere er det kun 3 der må have en afvigelse på mere end +/-4% – hvis dette ikke er tilfældet er vi nødt til at udskifte alle 310 vandmålere i Hovborg. Rent praktisk vil Rune Augustin VVS kontakte de adresser, hvor målerne skal tages ned til tjek. Det vil ske i perioden fra april til juni. Udskiftningen vil højst tage ½ time. Vi beklager de gener, som det kan give for de enkelte andelshavere. For yderligere information kontakt vandværkets formand. Børge O. Nielsen -20328265

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.