Landsbypedelbus.

Så er bussen klar til at køre skolesøgende børn, fra Hovborg skole distrikt, til Holmeåskolen i Lindknud, samt unge til ungdomsuddannelserne i Vejen by. Naturligvis tager vi gerne SFO børn, med til og fra SFO i Lindknud.

Vi kører fra første skoledag den 11. august og vi har tilstræbt, at opnå så mange synergi effekter som muligt. Bl.a. kan børn fra Holsted tage bus 83 til Hovborg og stige over på landsbypedelbussen og videre til Holmeåskolen. Unge der skal fra ungdomsuddanelserne i Vejen, kan tage bussen til Læborg, hvor de vil blive samlet op af landsbypedelbussen. Der er mange andre muligheder, som kan ses i kørerplanen, som bliver offentligt gjort den 4. august, på forældre intra og på Hovborg og Lindknuds hjemmesider. www.hovborg.net eller www.lindknud.net .

Landsbypedel kontoret har lavet et samarbejde med Bække taxi og turist busser ved Nina og Kim Iversen, for det kommende år. De har bussen og de nødvendige tilladelser og vi stiller med en chauffør. Hvis vi ikke når, at have vores egen chauffør klar til 11. august, har Kim Iversen lovet at stille en chauffør til rådighed.

Landsbypedelbussen har fået eget telefonnr. 23 909 100, som man kan ringe på efter den 5. august.

Vi glæder os meget til at komme i gang og vi håber meget at børn og forældre vil komme med tips, ris og ros, så vi får en velfungerende bus kørende. De første 14 dage må I forvente en slags indkøring, derefter skulle tingene gerne kører præcis.

Med venlig hilsen

Styregruppen

Vagn Storm, Lindknud

Steen Nielsen, Læborg

Connie skovbjerg, Hovborg

Nicolaj Pedersen, Hovborg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.