Indkaldelse til generalforsamling i Hovborg Invest

IMG_0635Mandag den 18. maj kl 19.00 I Aktivitets Huset Hovborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder anvendelse af overskud eller dækning af tab. 4. Valg af bestyrelse. 5. Valg af revisor. 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. Anpartshaverne kan møde ved fuldmægtig, forudsat fuldmagten er skriftlig og dateret. Hovborg Invest er vært ved en kop kaffe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.