Hovborg Vandværk

Hovborg vandværk udskifter alle vandmålere over de næste 2 år. 

I efteråret 2008 udtog vandværket 33 vandmålere til undersøgelse for, om målingen af vandforbruget ved forbrugerne har været korrekt. Vandmålerne levede i store træk op til de opstillede krav fra myndighederne, men et par målere viste dog lidt større afvigelser end tilladeligt.

Da en hel del af vores vandmålere samtidig er ved at nærme sig 20-årsalderen, har bestyrelsen besluttet at udskifte alle vandmålere over de næste 2 år.

De nye vandmålere bliver af en type, der har en meget præcis måling og samtidig kan udstyres med en radiosender, så den årlige måleraflæsning på sigt kan foregå gennem radiosignaler, der kan modtages ude på gaden. Da vi udskiftede de 33 vandmålere i 2008 blev disse udskiftet med den nye type måler (dog ikke påsat radiosender).

Vi udskifter derfor ca. 150 målere i maj 2009. Udskiftningen vil primært foregå på følgende veje: Baldersbækvej, Grindstedvej, Grønagervej, Holmeåvej, Høllundvej, Krøgebækvej, Nøragervej, Sandagervej og Vorbassevej. Det kan dog også komme på tale at udskifte målere på andre veje.

Det bliver Augustin Smede og VVS, der skal stå for udskiftningen.

Vi forventer ikke mange gener i forbindelse med udskiftningen, men beder om forståelse for, at vi er nødt til kortvarigt at ulejlige vores forbrugere. Udskiftningen vil tage ca. 15 minutter pr. ejendom, hvor forbrugeren er nødt til at være hjemme, hvis måleren er installeret i huset.

Børge O. Nielsen

Hovborg Vandværk, Tlf. 20 32 82 65

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *