Hovborg Erhvervsklub – Generalforsamling

På Hovborg Kro onsdag d. 24. februar 2016 kl. 18.00. Der startes med “dagens ret med 1 glas vin, øl eller vand, herefter der der generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår uændret kr. 400,- 6. Valg af bestyrelse: På valg Jørgen Jørgensen. 7. Valg af suppleant: Thomas Peter Thøgersen 1. suppleant og Glen Lauridsen 2. suppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg. Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af: Else Gjerlevsen. 9. Valg af revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslår genvalg af Benny Jensen. 10. Eventuelt. Kontingent kr. 400,- bedes indbetalt på konto nr. 6234 0000489816 – Sparekassen Kronjylland. Husk tilmelding til spisning før generalforsamlingen. tlf. Hovborg Kro 75396033 eller mail jj@hovborg-kro.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.