Holmeåekspressen, køreplan fra 1/10 2011

Bestyrelsen for Landsbypedel bureauet for Læborg, Lindknud og Hovborg lokalråd har bedt chaufføren på Holmeå-ekspressen om at tælle passagerer. Dette har han gjort de sidste uger, og det har vist sig, at man med fordel kan lave små ændringer på køreplanen. Vi har af kommunen fået en pose penge, der skal række året ud, og ved at foretage rettidig omhu og opjustere køreplanerne, håber vi på, at forsøgsperioden kan forlænges til de kommende år. Dette arbejder vi i disse dage ihærdigt med at forhandle på plads.

Se køreplanen i øverste fane

De store børn, der skal til Gymnasium, HF og handelsskole i Vejen må sove 15 minutter længere om morgenen, til gengæld skal de benytte tog og bus nr. 83 til Hovborg, når de får fri kl. 15.20.

Sidste bus med SFO-børn kører kl. 15.25 i stedet for 15.45. På tilbagevejen fra Hovborg kl. 15.35, kører den tilbage over Lindknud, hvis skolebørn skal til sport i hallen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.