Generalforsamling HUIF og Fitness

Hovborg UIF og Hovborg Fitness afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. februar 2016 i Aktivitetshuset, Hovborg Hovborg Fitness kl. 18.30 Hovborg UIF kl. 19.30 Dagsorden iflg. vedtægter Man er gyldigt medlem i HUIF, når man deltager i en af HUIF`s mange idrætsgrene og betaler kontingent. Gyldigt medlem i HUIF er man også, når man deltager i præmiespillet. Alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret på HUIF`s generalforsamling. Alle er naturligvis meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen og give deres mening til kende. Efter generalforsamlingen er HUIF vært ved et stykke brød. Dagsorden for HUIF’s generalforsamling Valg af dirigent og referent
 Aflæggelse af beretninger
 Fremlæggelse af årsregnskab
 Indkomne forslag NB! Forslag afleveres skriftligt og med underskrift til formanden senest 17. febr. 2016 Orientering om den kommende periodes nye udvalgssammensætning
 Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
På valg er: Dorte Olsen Morten Lindgaard Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget (pt. Nicolaj Pedersen & Else Gjerlevsen)
 Valg af revisor
 På valg er: Lars Lund, valg af revisorsuppleant (pt. Karin Kamp)
 Evt. Vel mødt 
H.U.I.F.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.