Generalforsamling i Husholdningsforeningen

Onsdag d 15 april 2009 kl. 19,00 i Huset.

 

     Dagsorden:

  • 1. Valg af dirigent.
  • 2. Valg af skriftfører
  • 3. Valg af stemmetæller.
  • 4. Formandens beretning.
  • 5. Fremlæggelse af regnskab.
  • 6. Indkomne forslag: Alle forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest d. 7-4-09.
  • 7. Valg af bestyrelse: Efter tur afgår Edith Hansen. Kirsten Ravn og Else Bremer. Kirsten og Else ønsker ikke genvalg.
  • 8. Valg af suppleanter.
  • 9. Valg af revisor:
  • 10. Eventuelt.

Foreningen er vært ved kaffe og brød.

HUSK at medbringe EN PAKKE til bankospillet efter generalforsamlingen.

                                                 Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *