Generalforsamling i Holmeåskolens Støtteforening

Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 afholdes generalforsamling på Holmeåskolen. Dagsorden Valg af dirigent Valg af referent Beretning ved Dorthe Matthesen Regnskab ved Kurt Vad Valg til bestyrelsen På valg er Kim Rasmussen og Dorthe Matthesen Valg af suppleanter Valg af revisor Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag, skal afleveres skriftligt til en fra bestyrelsen 8 dage inden generalforsamlingen. Evt. Alle medlemmer af Holmeåskolens Støtteforening kan deltage med stemmeret på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af Formand Dorthe Matthesen, 2945 3875, dorthematthesen@gmail.com Kassere Kurt Vad, 3030 1401, kurtvad@hotmail.com Medlemmer Dorte G. Hansen Jane Lorenzen Kim Rasmussen Suppleanter Martin Osther Kim Rehmeier

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.