NYT FRA HUIF marts 2011

NYT FRA HUIF
Efter endnu en hård vinter er udendørsaktiviteterne ved at starte op. I
år medfører det dog ikke, at der automatisk bliver stille i Huset, for
selvom billardfolkene er stille og rolige mennesker, ja så er de ikke mere
alene på skansen indtil næste vintersæson. Fitness og zumbadance
kører videre, og måske dukker der andre ting op. Det er bare med at
holde sig orienteret. Og så har vi jo træningspavillonerne ved
krokethuset for de, der gerne vil have frisk luft til træningen.
Har du overvejet at deltage i udendørsaktiviteterne kroket, fodbold,
cykling eller tennis, kan du gennem udvalgene få mere at vide om
muligheder og tider. Desuden har vi petanque-baner, der står til fri
afbenyttelse. Man skal bare ordne banen efter sig.
Generalforsamlingen den 22. februar var godt besøgt. Mødet forløb
stille og roligt, så der er tilsyneladende rimelig tilfredshed med den
måde, aktiviteterne forløber.
Nyvalgt til forretningsudvalget blev Kurt Vad Sørensen. Han trådte i
begyndelsen af det nye år ind i stedet for BjarneMøller, der rejste til
Fyn. Alle vore udvalg er selvsupplerende, dvs. at de selv udpeger eller
vælger deres udvalgsmedlemmer. Hvert udvalg er ved deres formand
repræsenteret i bestyrelsen. Her er en liste over alle vore udvalg, og
formændene er fremhævet. (Skulle der i løbet af året ske ændringer på
formandsposterne vil det fremgå af listen side 19)
Forretningsudvalg: Poul Hansen, Tove Burkal,
Dorte Povlsen, Kurt Vad Sørensen
Badminton: Tina Jensen, Thomas Carstensen,
Bo Nørgaard
Gymnastik / håndbold: Jens Kamp, Karin Holm,
Jane Lorentzen
Fodbold: Kurt Vad Sørensen, Theodor Starup,
Christian Christiansen, Morten Sørensen
Billard: Mogens Kjær Poulsen, Hans Larsen,
Erling Skovsgaard, Svend Thygesen
Tennis: Christian Christiansen, Kim Geick,
H.C. Pedersen
Cykling: Dorthe Madsen, Hans Kristensen
Kroket: Erik Hansen, Rita Mahler, Peter Tarp
Fest: Søren Ramsgaard, Martin Geiser,
Anne Kristensen, Nella Benedictus,
Jeanett Aarnink, Sune Nielsen,
Kurt Smidt, Dorte Povlsen
Blad: Ingrid Roed, Susanne Alexandersen
Fitness: Nicolaj Pedersen, Børge Nielsen,
Lasse Hansen, Kristina Starup,
Sune Nielsen
Teater: Holger Larsen, Dorthe Madsen
Naturpatruljen Forretningsudvalget
/Poul Hansen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *