Forfatterarkiv: CMS

Præsentation af en ny ØL den 11. oktober 2019

Bryggeriet ”HYLDAHL” fra Bække præsenterer en ny øl på Hovborg Kro. Det sker fredag d. 11. oktober 2019 kl. 16.00. Navnet er “Syvstjernen“, frit efter navnet på vejføringen i Klelund. Samtidig markerer vi lukningen af kroens terrasse for denne sæson. Kom og smag – alle er velkommen. Læs resten

Invitation til foreningsmøde i Hovborg den 22/10 2019

Erhvervsklubben i Hovborg vil gerne invitere til et foreningsmøde, hvor formålet er gensidig orientering, så vi kan bruge vores frivillige kræfter på at “work smarter – not harder”.
Derfor vil vi gerne se repræsentanter fra alle Hovborg´s foreninger, institutioner, forsyning, erhvervsliv, menighedsråd m.fl. til en kop på Hovborg kro tirsdag, den 22. oktober kl. 19.30.

Læs resten

Køerne danser på engen

Kom ned på engen i dag, lørdag den 25. maj, og se køerne danser og nyder det friske, grønne græs. Kaffen er klar kl. 10.00.

PS. beviser kan stadig købes ved henvendelse til gurli.olav@gmail.com

Hilsen ko-klapper-lauget, Hovborg Læs resten

Kvierne slippes løs på engen

Kvierne i Ko-klapper-lauget ved Holmeåen i Hovborg er nu på græs på engen. De arbejder sommeren over som naturplejere. Ønsker du at blive medlem af Ko-klapper-lauget, så du / I kan medvirke til naturgenopretning og formidling af landbrugshistorien til en bredere del af befolkningen? Læs resten

Ko-klapper-lauget ved Holmeå

Engarealerne ved Holme Å er en del af et kulturlandskab, der indeholder gammel landbrugshistorie. Når engene afgræsses forøges naturværdien, da engene derved bevares til stor nytte og vigtighed for særlige planter, insekter og fugle. Nu sælges igen Ko-klapper-medlemsbeviser, så du / I kan medvirke til naturgenopretning og formidling af landbrugshistorien til en bredere del af befolkningen. Læs resten

Trivselsdag på Holmeåskolen

BookIdag, tirsdag, foregår spændende ting på skolen. Holmeåekspressen har derfor indrettet kørslen efter ringetiderne. Dvs. ekstra afgang fra Holmeåskolen kl. 11.55. Herefter normal køreplan mellem kl. 14.30 til 15.15 (sidste afgang kl. 15.20 fra Holmeåskolen køres ikke idag). Læs resten

Sidste skoledag

Kære elever og forældre på Holmeåskolen. Holmeåekspressen fejrer sidste skoledag på samme måde som sidste år; dvs. bussen kører fra Holmeåskolen kl. 12.00, når skoledagen slutter. Der bliver ingen senere afgange denne dag. Alle ønskes en god sommerferie indtil Holmeåekspressen kører igen mandag, den 12. august. I god tid kan man læse om køreplanen for næste år. Læs resten

Holmeåekspressen holder sommerferie

Holmeåekspressen fejrer sidste skoledag ved at returnere fra Holmeåskolen til Hovborg kl. 12. 00, når skolen holder sommerferie. De senere afgange er aflyst, så børnene kan nyde første sommerferieeftermiddag. Bussen kører igen den 15. august, når skolen starter op på ny.

Yes! Holmeåekspressen kører også til næste år

Nu er det ganske vist, at Holmeåekspressen kører mellem Læborg, Lindknud og Hovborg til næste år. Køreplanen vil blive offentliggjort på denne hjemmeside inden skolestart den 15. august. Samtidig velkommen til Jøgge, vores Landsbypedel. Han vil være synlig i landsbybilledet i de tre landsbyer, hvor han sørger for en kort afstand mellem ord og handling, når det drejer sig om offentlig vedligeholdelse af grønne arealer. Læs resten

Nyt begreb: en Kommunal Landsbypedel

Siden august har Holmeåekspressen været det synlige bevis på, at Lindknud, Læborg og Hovborg samarbejder med Vejen Kommune om et Landsbypedel-pilotprojekt. Snart stifter lokalbefolkningen bekendtskab med et nyt begreb: en Kommunal Landsbypedel.

Læs resten

Rejseindtryk fra Skotland

Livet udmåles ikke efter, hvor mange gange vi trækker vejret, men efter de steder og øjeblikke, der tager vejret fra os *

Alle børn og unge fra Hovborg mellem ca. 13 og 30 år har været på tur med skolen til Skotland – nu var det forældre,  bedsteforældre og naboernes tur. 18 medlemmer af Ko-klapper-lauget tog afsted med højt humør fra Billund lufthavn til det skotske højland, hvor målet var at se skotsk højlandskvæg i deres rette element. Læs resten

Vi har et godt stisystem …

… som vi skal værne om. For at finde grænsen mellem øget tilgængelighed og natur beskyttelse, har stigruppen i Hovborg en bøn til de mange brugere af stien:
vis især hensyn til naturen på strækningen mellem hyttebyen / sommerhusområdet til Råbjergvej over Holmeåen. Følg de afmærkede ruter. Cykling er strengt forbudt på denne strækning. Overtrædelse af dette cykelforbud vil føre til lukning af stien. Læs mere her. Læs resten

Sporenes dag ved Hovborg d. 12. juni

Vi inviterer til en vandretur på det nye ”Spor i Hovborg” (www.spor.dk), hvor vi vælger det 10 km lange spor rundt om Klelund Dyrehave og ”æ jyndovn” syd for Klelund. Undervejs vil der blive fortalt bredt om kulturen og naturen i landskabet ved museumsleder John Rengbo, Grindsted og Mogens Kjær Poulsen, DN. 

Læs resten

Kom og se økologiske frilandsgrise på SOFARI

Speciel oplevelse for alle interesserede søndag den 29. maj kl. 10: “Sofari” hos Lisbeth og Nicolaj, Hovborgvej 88 i Hovborg. Der er rundvisninger i hele besætningsområdet. Ved staldene går man rundt, og på marken vil man blive kørt rundt på små vogne. Efter rundvisningen kan de yngste og større lejebørn, sidde op i en traktor og evt. prøvetur. Der vil dersuden være arrangeret et par klappegrise”. Læs resten

Sidste weekend i maj – musik og engpleje

Musik i Krohaven er titlen på et musikalsk arrangement den 28. maj i Krohaven kl. 14.  Seks medlemmer af Borup Brass Band spiller glas musik i det lille orkester Quintettet. For at fuldende oplevelsen sørger Hovborg Kro for forfriskninger.

Om søndagen kl. 14 kan man fortsætte festlighederne med Engplejedag – denne gang med le. Ko-klapper-lauget inviterer til pleje af engen, så deltagere er velkommen til at medbringe le og vise, hvordan det gøres. Børnene kan fornøje sig med små at fremstille kartoffellamper med væger af lysesiv. Husk tilmelding.

Læs resten

Dead-line for høringssvar til skolestrukturændringer d. 7/1

Læs hele høringsmaterialet her. Se desuden kommentar og debat under punktet: Debatforum, hvor der bl.a. er lagt en kronik ind fra Jydske Vestkysten samt nyheder fra en Facebook-gruppe: Stop skolelukninger – giv borgerne magten tilbage, et forslag til en redningsplan fra Læborg og endelig kritik af Rejseholdets rapport af professor Christian Sørensen, Syddansk Universitet i Odense.

Duck-race

.. ville have været overskriften i udlandet. I Hovborg fandt ællinge-sejladsen sted på Holme Å, hvor de små gule plastic figurer konkurrerede på at komme først i mål, og dermed give den heldige ejer en flot præmie. Åge Jacobsen´s ælling løb af med sejren. Se billederne her: Læs resten

Fornemt udenlandsk besøg

Ca. 80 glade gæster besøgte fredag den 8/10 Hovborg, hvor de blev vist rundt og fik fortalt, hvorledes folk i Hovborg gør tingene i deres fritid. Projekter “gror nedefra”, hvilket f.eks. hollænderne fortalte, ikke skete i Holland.

Læs resten

Spor i landskabet

En glad flok vandrere, lokale som udenbys folk, mødte op i søndags. Humøret var højt og påklædningen upåklagelig, da det gik over stok og sten rundt i naturen. Nogle valgte 7 km turen, andre 10 km turen, mens nogle sparede på kræfterne til en anden gang og tog de mindre ruter i byen. Undervejs var der fristelser for øre, øjne og mund i form af levende musik, afvekslende naturoplevelser og forfriskninger. Læs resten

Vi giver en hånd ..

Vellykket aften i Aktivitetshuset i Hovborg med underholdning af skolebørnene i en varm og smittende atmosfære med afrikansk sang og dans, auktion over hjemmelavede masker samt smykkersalg og meget mere. En lærerig emneuge er til ende, og se her, hvorledes det er skildret af børnene selv i denne TV-syd rapportage