KONKURRENCE ”Fællesskolen Hovborg – Lindknud”

Navne- og logokonkurrence
Vores nye skole skal have et navn og et logo. En skole er en vigtig del af lokalsamfundet, også selvom man ikke har skolesøgende børn. Alle borgere i skoledistriktet, samt ansatte i Vejen Kommune (med bopæl andetsteds) kan deltage. Vi modtager forslag fra både børn og voksne.
Vi ønsker et NAVN til skolen,

  • der ikke læner sig op af navnene Hovborg og Lindknud.

Vi ønsker et flerfarvet LOGO,

  • der er velegnet til tryk.
  • der indeholder symbolik, således man ved blot at kigge på logoet får indtryk af, hvad vi står for.
  • der måske relaterer til skolens nye navn.

Navn og logo må gerne afspejle glæde, lærdom, sundhed, natur, tryghed, børn og fællesskab.

Dommerkomitéen består af:

Skoleleder Vivian Møberg Pedersen

Grafiker Dorte Kiel

Elevrådsformændene fra nuværende Lindknud og Hovborg Skoler

2 udvalgte medlemmer fra de 2 skolebestyrelser

Forslag skal afleveres/sendes til (må også gerne indskannes og mailes)
Fællesskolen Hovborg – Lindknud

Att.: Vivian Møberg Pedersen
Læborgvej 14
6600 Vejen

Mail: vipe@vejenkom.dk

Senest mandag den 23. maj kl. 12.00

Dommerkomitéen forbeholder sig ret til at:

  • ændre frit i forslagene.
  • bruge dele af de indkomne forslag.
  • knytte forskellige forslag sammen (og herved kåre flere vindere).
  • forkaste samtlige forslag.

Hovedpræmien har en samlet værdi af 1000 kr. Da vinderen/vinderne kan være børn, voksne og skoleklasser vil selve præmien afhænge af, hvem vinderen bliver.

Vinderen kåres første skoledag torsdag den 11. august kl. 9.00. Såfremt alle forslag forkastes, trækkes vinderen blandt de indkomne forslag.

Dommerkomitéen beslutter, om andre forslag skal præmieres.

1 thought on “KONKURRENCE ”Fællesskolen Hovborg – Lindknud”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *